Liberties publicerar sammandragningar till stöd för den nya kommissionen

Liberties har förberett ett antal ensidiga sammandragningar åt den nya EU-kommissionen. Dokumenten sammanfattar viktiga medborgarrättsfrågor: problemen, varför de är av vikt för EU och vad vi tycker att EU kan göra för att lösa dem.

Den 1 december lämnades ledarskapet för EU-kommissionen över i nya händer. Ursula Von Der Leyen tar över efter Jean-Claude Juncker som ordförande för kommissionen. Hon har valt ut 26 nya kommissionärer från de kandidater som nominerats av de nationella regeringarna. Var och en av dessa kandidater grillades av Europaparlamentets ledamöter i en process som varade i ett par månader. Några nekades men förra veckan röstade Europaparlamentet för att godkänna den nya kommissionen.

Varje enskild kommissionär är lite som en minister i en regering – deras uppdrag har brutits ner i ansvarsområden såsom jordbruk, handel, miljöfrågor, inrikes och rättsliga frågor. När en ny kommission tillträder byts även deras team av rådgivare ut. Detta innebär att en ny kommissionär tillsätter sitt eget team av experter som ger dem råd i frågor som faller inom deras ansvarsområden. Teamet kallas för kommissionärens "kabinett".

Ofta kan kabinettmedlemmar vara relativt nya inom sina respektive ämnen. Därför har Liberties team av experter förberett ett antal ensidiga sammandragningar åt de nya kommissionärerna och deras team. Snällt av oss, va? Detta innebär att vi har sammanfattat ett gäng medborgarrättsliga frågor som vi jobbar med: problemen, varför de är av vikt för EU och vad vi tycker att EU kan göra för att lösa dem. Vi har skrivit om frågor såsom:

  • hur vi kan se till att artificiell intelligens används till allas nytta i samhället,
  • hur vi kan bli bättre på att välkomna och integrera nyanlända till Europa,
  • hur vi kan skydda våra demokratier från misinformation, och
  • hur vi kan se till att missnöjda och oroliga medborgare alltid kan gå samman i föreningar för att kommunicera med regeringen med en röst om frågor som vi bryr oss om.

Om du vill ta dig en titt kan du ladda ner hela sammanställningen här.