Kampanj för insyn i förhandlingarna mellan EU och Kuba - GÅ MED!

En ny politisk dynamik håller på att formas mellan EU och Kuba, men din rätt till information ignoreras vid förhandlingsbordet. Gå med Civil Rights Defenders kampanj och kräv insyn vid varje steg.

Tack för visat intresse, denna kampanj är tyvärr över.

EU och Sverige stryper insynen i förhandlingarna om ett nytt avtal om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba. Europeiska medborgare kommer inte kunna påverka unionens krav gentemot Kuba gällande mänskliga rättigheter och demokrati.
Dokumenten som godkänts av båda parter kommer inte att offentliggöras förrän EU-kommissionen har antagit avtalet, vilket planeras ske sent i september, enligt ett email från Europeiska utrikestjänsten (EEAS) tidigare den här månaden.

9465283208 c088920ee7 k

Sverige och EU 'ryggradslösa'

Detta innebär att varken kubanska eller europeiska medborgare kommer att ha möjligheten att diskutera eller påverka unionens krav gentemot Kuba gällande mänskliga rättigheter och demokrati. Både Sverige och EU har förklarat att man begränsar insynen eftersom offentliggörandet av dokumentet skulle kunna orsaka problem i relationen man försöker bygga med Kuba.

"Det är ryggradslöst av Sverige och Europa att förråda sina principer inför den kubanska regeringen, det gör det omöjligt för kubanska och europeiska medborgare att delta i diskussioner om vilka principer som bör ligga till grund för relationen mellan EU och Kuba," säger Erik Jennische, programchef för Latinamerika hos Civil Rights Defenders (CRD).

Sedan april år 2014 har EU och Kuba förhandlat om ett avtal som innefattar politisk dialog, utvecklingssamarbete och handel. Avtalet kommer så småningom att ersätta EU:s gemensamma ståndpunkt om Kuba som antogs år 1996, och kräver förbättringar inom mänskliga rättigheter i Kuba innan en närmare relation till EU kan byggas.

Trots detta har inga verkliga förändringar skett inom civila och politiska rättigheter i Kuba sedan år 1996. Om EU nu erbjuder en överenskommelse med både samarbetsmedel och underlättande av handel, utan att kräva förändringar i Kuba, innebär det att EU helt tydligt sviker sina tidigare principer.

'Historisk' underskrift i Havanna

Därför har Civil Rights Defenders, tillsammans med flera kubanska människorättsorganisationer, följt förhandlingarna sedan deras början för att se till att kubanska och europeiska medborgare får insyn i processen och att EU tydligt kräver förändring i Kuba.

Organisationernas krav till EU har publicerats i ett brev till EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, som är chef för EEAS. I svaret från EEAS stod det att överenskommelsen skulle "innefatta respekt för mänskliga rättigheter och befrämjande av demokrati som centrala faktorer."

I mars år 2016 avslutades förhandlingarna och de två delegationerna skrev på ett dokument som innehöll överenskommelsetexten. Undertecknandet skedde vid en ceremoni i Havanna, under Federica Mogherinis ledarskap. Hon sade efteråt att det var "en historisk dag för bilaterala relationer."

Läs mer om ceremonin här:

Dokumentet: offentligt men hemligt

Civil Rights Defenders har försökt få tillgång till det godkända dokumentet för att ta reda på hur sektionerna om mänskliga rättigheter och demokrati formulerats i avtalet. Men både den svenska regeringen och EEAS har vägrat att offentliggöra dokumentet.

Cuba sweden eu

Den svenska utrikesministern förklarade i sitt första svar att det finns ett offentligt dokument som svarar mot det dokument som Civil Rights Defenders har efterfrågat, men att det är konfidentiellt, och att dess offentliggörande skulle kunna skada Sveriges relationer med en annan stat.

Efter att Civil Rights Defenders överklagat beslutet svarade regeringen att EU:s överenskommelse med Kuba "varken är påskriven eller avslutad," och att parterna fortfarande granskar ett "avtalsförslag."

EEAS hävdade i sitt svar till Civil Rights Defenders krav om att få analysera särskilda sektioner av dokumentet att sådant offentliggörande skulle kunna "underminera den institutionella beslutsprocessen" och "skada EU:s relation med Kuba."

Men det faktum att överenskommelsen ännu inte avslutats innebär inte att dokumentet som skrevs under i Havanna kan anses vara ett förslag eller arbetspapper. När ett dokument undertecknas blir det offentligt.

Ombudsmannen håller med CRD

Civil Rights Defenders har därför överklagat beslutet till EU:s ombudsman, som snabbt inledde en undersökning som bekräftade att "EEAS felaktigt beslutade att inte offentliggöra handlingen" och hävdar att man "bör offentliggöra dokumentet." Men EEAS svarade ombudsmannen att man inte kommer att offentliggöra dokumentet före det har antagits av kommissionen, vilket förmodas ske i slutet av september år 2016.

EU:s och Sveriges motvilja att publicera dokumentet innebär att EU kommer att anta en överenskommelse med Kuba, och i grunden lägga om de senaste 20 årens politik, utan att låta kubanska eller europeiska medborgare delta i diskussionen. Detta bryter mot både svenska och europeiska principer om insyn.

Att inte offentliggöra handlingen, som skrevs under i en offentlig miljö, bryter mot Artikel 10 och 11 i EU-fördraget, som förtydligar att beslut bör fattas så nära medborgarna som möjligt och på så sätt ge dem möjlighet att göra sina åsikter hörda.

Utöver detta hävdar även kommissionen på sin egen insynsportal att medborgare har rätt att veta hur EU:s institutioner förbereder beslut och vilka dokument som produceras under processen, samt "att tillgå dessa dokument."

Läs mer om processerna i Diario de Cuba

El Servicio de Acción Exterior de la UE rechaza divulgar el acuerdo con La Habana hasta que sea aprobado por la Comisión Europea
EU Ombudsman To Investigate Refusal to Disclose the Agreement with Havana
Ombudsman de la UE investigará la negativa a divulgar el acuerdo con La Habana
The EU opposes publishing its agreement with Havana because it could ‘undermine’ its process of dialogue with the regime