Stöd grupper som kämpar för demokrati och frihet – skicka ett mejl

Europaparlamentet ställde sig med överväldigande majoritet bakom Liberties idé om en ny frihetsfond till stöd för grupper som arbetar för rättigheter och demokrati i Europa. Men kommer kommissionen att lyssna? Gör din röst hörd genom att skicka vårt mejl.

Tack för visat intresse, denna kampanj är tyvärr över.

Auktoritära populister är på uppgång över hela Europa. Det blir allt vanligare att regeringar tystar kritik genom att angripa domstolar, ta över offentliga medier och hota grupper som arbetar för mänskliga rättigheter. Demokrati kan inte överleva utan starka och hälsosamma organisationer som kämpar för att skydda medborgerliga friheter och rättssäkerheten. Dessa grupper kommer under ökat tryck i takt med att regeringar ifråntar dem eller blockerar deras finansiella medel, utsätter dem för förtalskampanjer och dränerar deras resurser genom att dränka dem i byråkrati. Situationen är särskilt allvarlig i vissa länder, såsom Rumänien, Ungern, Polen, Italien och Irland.

Klicka här för mer information, inklusive våra videoklipp och blogginlägg

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Just nu förhandlar EU fram sin kommande sjuårsbudget. Nu är därför rätt tillfälle för EU att investera i att hålla demokrati och friheter levande i Europa. EU-kommissionen ansvarar för att lägga upp utgiftsplanen, som sedan godkänns av EU:s regeringar och Europaparlamentet. Liberties har uppmanat EU-kommissionen att skapa en ny frihetsfond till stöd för grupper som arbetar för rättigheter och friheter i Europa: Instrumentet för europeiska värden. Europaparlamentet gav nyligen sitt stöd till vår idé med överväldigande majoritet och uppmanade kommissionen att skapa den nya fonden.

Klicka här för mer information, inklusive våra videoklipp och blogginlägg

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Kommissionen kommer att publicera sin nya utgiftsplan under de kommande veckorna och har utlovat ökat stöd till grupper som arbetar för mänskliga rättigheter i form av ett "Rättvise-, rättighets- och värdesprogram". Men kommissionen har vägrat att stödja Europaparlamentets förslag om en fond för europeiska värden. Och tecken tyder på att kommissionen enbart kommer att införa mindre ändringar av rådande regler, vilket inte kommer att räcka för att rädda våra demokratier från allt kraftigare angrepp. Du har fram till den 30 maj på dig att berätta för kommissionen var du står i frågan och uppmana dem att skapa Instrumentet för europeiska värden för att rädda demokratin.

Skicka vårt brev till EU-kommissionen ---›

Om du har besökt vår hemsida nyligen kanske du har sett att vi har ändrat målgruppen för vår e-postkampanj. Tidigare skickade vi e-post till rådets ordförande, Donald Tusk. Nyligen fick vi information om att EU-kommissionen eventuellt kommer att ignorera Europaparlamentets begäran om införandet av ett Instrument för europeiska värden. Så nu riktar vi vår e-post mot EU-kommissionen.

Klicka här för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

*Denna kampanj har uppdaterats för att reflektera en ny utveckling. Det tidigare kampanjbrevet riktade sig mot Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Nu när den lagstiftande processen nått EU-kommissionen är kampanjbrevet adresserat till kommissionens förste vice-ordförande Frans Timmermans och budgetkommissionär Günther Oettinger.