Tech & Rights

Comitetul european anti-tortură a cerut Belgiei să ia de urgență măsuri cu privire la situația din închisori

Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei a cerut Belgiei să implementeze servicii de bază în închisori și să respecte drepturile și libertățile ofițerilor din penitenciare și ale deținuților.

by David Morelli
(Image: Luca Rossato)

Comitetul European pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane sau degradante (CPT) a efectuat o vizită în Belgia în perioada 7-9 mai 2016, pentru a verifica numeroasele consecințe ale grevelor ofițerilor din penitenciare asupra condițiilor de detenție din Belgia.

Delegația CPT nu a observat nici un semn de maltratare a deținuților de către personalul care se ocupa de paza acestora. A remarcat însă faptul că deținuții au fost obligați să trăiască, pe perioada acestor greve, în condiții de detenție inumane și degradante, fapt cu atât mai grav cu cât în unele penitenciare greva a durat mai mult de două luni.

Acesta este motivul pentru care CPT-ul consideră că această situație este „un exemplu flagrant de necesitate a stabilirii unor servicii de bază în interiorul închisorilor, pe care CPT-ul le recomandă de mult timp”.

„Servicii de bază"

Ce se înțelege prin „servicii de bază"? Scopul acestora este de a asigura dreptul deținuților de a se bucura de următoarele:

  • Mese servite conform programului stabilit;
  • Toate tipurile de îngrijire medicală de care au nevoie (inclusiv accesul rapid la asistență medicală de urgență, acces la tratamente somatice sau psihiatrice continue, atât în interiorul cât și în exteriorul penitenciarului);
  • Accesul la o plimbare de cel puțin o oră pe zi;
  • Posibilitatea menținerii igienei persoanle (în special prin asigurarea accesului regulat la dușuri, la servicii de spălătorie și la o celulă curată);
  • Contact continuu cu lumea exterioară (inclusiv cu avocatul lor) prin intermediul mail-urilor, apelurilor telefonice, vizitelor;
  • Vizite regulate de la părinții lor, care ar trebui să-și poată să vadă copiii în condiții bune.

Deținuții ar trebui să poată să se bucure de aceste „servicii de bază" în orice moment, inclusiv în timpul grevelor personalului din închisori și mișcărilor sociale, precum și atunci când închisorile au prea puțini angajați. După cum a subliniat CPT, „integritatea fizică și psihică a deținuților precum și demnitatea acestora sunt în joc. Garantarea lor este o obligație a statului belgiam, de la care acesta nu se poate sustrage sub nici o formă".

Recomandările par să nu fi fost auzite

Este evident acum că autoritățile belgiene par să nu fi auzit recomandările făcute de CPT de mai multe ori.

În raportul său, CPT a remarcat că „nimic din legile europene în domeniul drepturilor omului nu împiedică luarea de măsuri, inclusiv măsuri legislative, în vederea stabilirii unor servicii de bază pentru deținuți, respectând totodată drepturile și libertățile personalului din închisori. Capacitatea de a solicita condiții mai bune de muncă, în special în contextul acțiunilor aranjate sau colective, este un drept care ar trebui respectat în timp ce se asigură și existența serviciilor de bază”.

CPT-ul subliniază că trebuie făcută o distincție între implementarea acestor servicii de bază în interiorul mediului penitenciar și implementarea lor în alte domenii ale serviciilor publice.

Este într-adevăr foarte important să se țină seama de faptul că, din cauza privării lor totale de libertate, deținuții sunt complet dependenți de ofițerii din închisori în legătură cu orice aspect al vieții lor, de la produsele alimentare la care au acces, la activitățile pe care le pot face în afara celulelor lor, la accesul la asistență medicală și contactul cu lumea exterioară.

Statul are obligații specifice în legătură cu aceste persoane, prevăute de normele absoute prin care se interzic tortura și tratamentele inumane și degradante.

„Fără întârziere"

Ca urmare a acțiunilor legale întreprinse de deținuți în timpul grevelor ofițerilor din închisori, multe instanțe au emis hotărâri relevante prin care se dispune, sub pedeapsa cu amenda, implementarea de servicii de bază similare celor recomandate de CPT.

Aceste hotărâri judecătorești nu au avut însă nici un efect, de aceea CPT-ul considerând că singura soluție a rămas adoptarea unei legi. Comitetul așadar „îndeamnă autoritățile belgiene să adopte, fără întârziere, un text normativ care stabilește un minim de servicii în cadrul mediului penitenciar".

Liga pentru Drepturile Omului din Belgia a solicitat autorităților să inițieze negocieri cu toți actorii relevanți, cu scopul de a stabili un cadru de standarde care să asigure, în timpul grevelor sau în orice situație care ar putea avea drept consecință reducerea numărului de angajați, condiții decente de muncă, care să respecte bunăstarea și drepturile atât ale personalului din închisori, cât și ale deținuților, precum și respectarea drepturilor familiilor lor.

Mesajul Comitetului e clar. Prevestește oare acesta o nouă condamnare a Belgiei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Consiliul Europei , închisori , servicii de bază , Belgia