Tech & Rights

Cum pot fi îmbunătățite serviciile medicale pentru copiii din Ungaria

Ca parte a campaniei sale „Am un copil cu mine”, ULCU a realizat un sondaj în rândul instituțiilor medicale din Ungaria, depunând 64 de cereri prin care a solicitate date de interes public de la maternități și spitale cu secții pentru copii.

by Hungarian Civil Liberties Union

Pe baza rezultatelor sondajului realizat în rândul instituțiilor medicale din Ungaria, Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria (ULCU)a pregătit, cu ajutorul unor medici și a unor părinți, o serie de recomandări pe care le-a trimis autorităților guvernamentale relevante pentru sistemul de sănătate. Datele colectate în cadrul sondajului sunt disponibile în cadrul unei baze de date care este publică.

Puteți citi rezumatul Marelui Test al Spitalelor, așa cum a fost numită această inițiativă, pe website-ul ULCU. Propunerile făcute de către organizație țin seama de fiecare dată de interesul copiilor născuți sau tratați în spitale.

Date disponibile arată că există două probleme principale care țin de reglementare și de finanțare și care împiedică punerea în aplicare și respectarea drepturilor copiilor din Ungaria. Acestea sunt problemele pe care ULCU încearcă acum să le rezolve.

Un protocol unic pentru condițiile în care se pot face vizite

Mai întâi de toate, ULCU invită Secretariatul de Stat responsabil pentru serviciile medicale să elibereze un protocol prin care să se realizeze un regim unic și deschis cu privire la orele între care se pot vizita pacienții din spitale. Până când va fi pregătit un astfel de protocol, managerii executivi responsabili pentru elaborarea reglementărilor din spitale sunt invitați să urmeze exemplul acelor spitale în care se pot face vizite la orice oră.

Dacă doriți mai multe informații în legătură cu astfel de practici, puteți accesa pagina tematică a ULCU special elaborată cu privire la acest subiect. Protocolul ar trebui să specifice condițiile minime care ar trebui să existe pentru a asigura ore de vizită neperturbate și respectarea dreptului la sănătate al pacienților și celor care vin în vizită. Atunci când regulile vor fi elaborate, este important să se acorde prioritate alegerilor mamelor și intereselor copilului nou-născut, în loc să se țină cont de practicile și regulile deja existente și care ar trebui schimbate.

Prezența părinților

În ceea ce privește furnizarea de servicii medicale pentru minori, ULCU le propune spitalelor să nu încerce să îi împiedice pe nici unul dintre părinți de la a fi prezenți, atunci când aceștia vor să fie prezenți, în timpul aplicării de tratamente și atunci când copii lor sunt spitalizați.

Pe lângă schimbările practicilor actuale, ULCU solicită Secretariatului de Stat, pentru a avea o garanție suplimentară, să inițieze și o modificare a legislației care se prevadă expres posibilitatea pentru ambii părinți și pentru rudele apropiate de a rămâne alături de copii.

În legătură cu prezența copiilor trebuie de asemenea menționat că a culca părintele în același pat cu minorul, sau pe un scaun, nu înseamnă că părintele este cazat, așa că părintelui nu i se poate cere să plătească pentru astfel de servicii. Solicitarea unor plăți ar înseamna limitarea dreptului părintelui de a rămâne în contact cu copilul lor.

Aplicând același raționament, atunci când este necesară purtarea de îmbrăcăminte specială din cauza unor motive legate de igienă, părinților nu trebuie să li se ceară să acopere costurile relevante. La nivel sistemic, statul este cel care are obligația de a acoperi astfel de costuri, dar, în timp ce se așteaptă luarea deciziilor relevante, este extrem de important sprijinul fundațiilor care operează în spitale.

Părinții care stau alături de copii lor nu ar trebui să rămână actori pasivi- ULCU este de părere că aceștia ar trebui ca, împreună cu personalul medica, să decidă, de fiecare dată, care sunt cele mai potrivite soluții pentru problemele existente.

Măsuri ce trebuie adoptate urgent

Datele colectate de ULCU au arătat că este nevoie de diagnostice mai precise și că autoritățile ar trebui să ia urgent o serie de măsuri.

Organizația cere așadar Centrului Național pentru Drepturile Pacienților și Documentație să revizuiască practicile existente până acum, ținând cont de rezultatele anchetei ULCU și să facă demersurile necesare pentru a asigura condiții unitare în cadrul tuturor spitalelor și a asigura că dreptul de a menține contactul cu minorii este limitat numai în caz de necesitate medicală (de exemplu, atunci când există epidemii).

Luând în considerare toate cele de mai sus, ULCU este de părere că ar trebui să fie eliberat un ordin din partea coordonatorului medical de la nivel național în care să se precizeze criteriile care trebuie luate în considerare de către conducerea instituțiilor în cadrul procesului de revizuire a propriilor regulamente.

Este nevoie de colaborare

ULCU plănuiește să facă tot ce poate: va repeta evaluare la intervale regulate, folosind instrumente noi dacă se va dovedi a fi necesar. Respectarea și implementarea drepturilor copilului, asigurarea unor servicii medicale mai eficace și mai umane, sprijinirea activităților personalului medical- - acestea toate constituie sarcini importante care necesită îmbinarea de eforturi și participare colectivă.

Vrem ca factorii de decizie să creeze norme mai exacte și mai umane și să se asigure că există resursele financiare necesare pentru îmbunătățirea condițiilor; personalul spitalului să pună în aplicare practici care să țină seama de ce înseamnă a fi copil; iar părinții să participe activ în cadrul întregului proces.

Le datorăm de mult timp multe copiilor în ceea ce privește asigurarea respectării obligațiilor asumate la nivel internațional – ULCU își dorește ca, prin campania „Am un copil cu mine" să contribuie la obținerea unui astfel de rezultat.

Ungaria , ULCU , copii , drepturile pacienților , Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria , sondaj , sistem de sănătate , spitale , părinți , date de interes public , Am un copil cu mine , drepturile copilului