CJUE: legislația spaniolă cu privire la evacuări din cauza creditelor ipotecare încalcă dreptul la un proces echitabil

Curtea de Justiție a UE a discutat noua legislaţie a Spaniei cu privire la evacuarea din cauza ipotecilor, legislaţie modificată datorită unei alte decizii a CJUE, conform căreia legea anterioară încălca Directiva cu privire la Clauzele Abuzive. Noua lege permite băncilor să atace hotărârile prin care se refuză evacuarea, însă nu permite debitorilor să atace hotărârile prin care se dispune evacuarea. CJUE a decis că aceste prevederi încalcă atât Directiva menţionată anterior, cât şi dreptul la un proces echitabil. Peste 300.000 de familii și-au pierdut casele în Spania de la începutul crizei.