Curtea Constituțională din Ungaria analizează înlăturarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Curtea Constituțională din Ungaria a analizat posibilitatea privării totale de drepturi pentru persoanele cu dizabilități. O astfel de privare constituie o încălcare a drepturilor omului și este contradictorie cu obligațiile internaționale ale Ungariei. Cu toate acestea, Curtea Constituțională a respins petiția pe baza unui argument paternalist.