Deținuții din statele membre ale UE sunt uneori pedepsiți dacă vorbesc despre abuzurile din închisori

Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii (CPT) a cerut statelor să își protejeze deținuții împotriva intimidării și a represaliilor. În cel mai recent raport anual al său, CPT-ul dezvăluie că a identificat mai multe cazuri în care persoanele pe care le-a intervievat au fost supuse intimidării sau represaliilor de către angajați ai statului (închiderea în camere de izolare pe motive disciplinare sau care țin de securitate fabricate, plasarea în condiții de detenție mai rele etc.), aceasta întâmplându-se în multe state (Bulgaria, Ungaria, Spania etc.)