România a cerut opinia CJUE cu privire la căsătoria unui cuplu gay

Curtea Constituțională a România a amânat emiterea unei hotărâri într-un caz privind o căsătorie gay pentru a aștepta opinia Curții de Justiție a UE. Cuplul s-a căsătorit în Belgia și doresc să-și vadă căsătoria recunoscută în România. Codul Divil interzice însă recunoașterea altor tipuri de căsătorii, chiar și încheiate legal în străinătate. Instanța română a întrebat CJUE dacă persoanele de același sex, căsătorite în străinătate, poate fi recunoscute ca soți îconform legislației naționale, prin intermediul aplicării legislației UE privind reîntregirea familiei cu un cetățean al UE.