CEDO: statele pot reglementa cum vor nașterile acasă

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că statele se bucură de o marjă largă de apreciere atunci când vine vorba despre reglementările cu privire la nașterea acasă. Hotărârea a fost emisă într-un caz din Republica Cehă, în care două femei doreau să evite supunerea la intervenții medicale inutile la naștere. Reclamantele s-au plâns că dreptul ceh le obliga să nască într-un spital dacă doreau să fie asistate de o moașă. Judecătorii de la Curtea de la Strasbourg au considerat că astfel de prevederi nu încalcă articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenție.