Politica Belgiei privind azilul, conform opiniilor lui Theo Francken: de la cinism la cruzime

Nota de politică intermediară emisă de Secretarul de Stat pentru migrație și azil anunță întoarcerea familiilor fără acte în centre de detenție, precum și alte aspecte ce constituie pași înapoi atunci când vine vorba despre protecția drepturilor omului.

Miercuri, 30 noiembrie 2016, Secretarul de Stat pentru Migrație și Azil, Theo Francken, și-a prezentat nota de politică generală intermediară Comisiei parlamentare.

Această notă, care a anunțat că familiile de imigranți vor reveni în centre de detenție, a generat un scandal în rândul organizațiilor care militează pentru respectarea drepturilor omului și drepturilor copilului.

Politica lui Theo Francken va face ca, începând din 2017, să fie posibilă privarea de libertate a copiilor de toate vârstele, în interiorul unor centre pe care ar trebui să începem să le spunem pe nume, închisori, numai pentru că părinții lor nu au acte.

Mesaj tot mai inuman

Liga pentru Drepturile Omului din Belgia constată că, în ceea ce privește drepturile omului, celelalte părți ale notei de politică sunt la fel de regresive ca această măsură.

Această notă stabilește noi priorități: intensificarea măsurilor de integrare, reducerea birocrației administrative, reducerea capacităților de primire, trimiterea înapoi a mai multor imigranți. Dar mesajul este în continuare același: unul rece, sever și mecanic și din ce în ce mai inuman.

Primul punct al notei vorbește despre „drepturi, libertăți, standarde și valori europene". Theo Francken le cere străinilor să declare că recunosc valorile europene, solicitare cinică având în vedere faptul că el însuși ignoră valorile drepturilor omului ale UE, atitudine exemplificată prin intenția sa de a trimite copii în centre de detenție.

Acesta ignoră, de asemenea, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și hotărârea pronunțată în iunie anul trecut de Consiliul belgian de Stat, care a declarat că privarea de libertate a copiilor (indiferent de condițiile de detenție) constituie o formă de tratament inuman și degradant, care este contrară principiilor fundamentale ale demnității umane.

Secretarul de Stat pentru Migrație și Azil,  Theo Francken, promovează o politică privind azilul și migrația care este inumană și contravine valorilor fundamentale ale UE.

După ce le-a cerut imigranților să se integreze în societate (spunându-le că știe cumva că nici măcar unul dintre ei nu respectă valori fundamentale), Francken promovează acum aceste măsuri care au ca scop să oprească imigranții la granițele Europei și care consideră acceptabilă trimiterea de scrisori ilegale în vederea descurajării depunerii de cereri de azil (în special atunci când vine vorba despre persoane din Irak).

Xenofobie tot mai accentuată

În plus, aceste promite, de asemenea, să continue pe această cale prin consolidarea trimiterilor înapoi în baza Regulamentului Dublin, extinzând lista așa-numitelor țări sigure, oferind experți noi-createi Agenții Frontex, repornirea „transferurilor" de imigranți către Grecia etc.

În ceea ce privește primirea imigranților, acesta a anunțat că a redus capacitățile de primire și a promis că reducerea acestora va continua prin acordarea de prioritate „primirii colective", deși cu toții știm că primirile individuale rămân cea mai bună garanție pentru o primire de calitate.

Francken a hrănit, de asemenea, ideea preconcepută că imigranții ar putea fi teroriști explicând că a pus în aplicare cursuri de formare specializată pentru asistenții sociali care lucrează în centrele de primire: aceștia sunt acum instruiți pentru a identifica semne de radicalizare. Desigur, acest lucru se face în detrimentul relației de încredere care este necesară în timpul activității acestora.

Pe lângă toate aceste măsuri problematice, ar trebui, de asemenea, să menționăm că Secretarul de Stat a amenințat, încă o dată, pasagerii care s-ar opune unor îndepărtări violente a altor persoane din vreun avion, transmițându-le că s-ar putea confrunta cu anchete penale pentru astfel de fapte. Pe lângă această criminalizare a solidarității, el a promis că va continua să efectueze evacuări colective, prin zboruri speciale, chiar dacă acestea sunt expres interzise de dreptul internațional.

Respectarea demnității umane

Această listă de măsuri, departe de a fi exhaustivă, arată că politica sa este periculoasă și încalcă drepturile omului.

Liga pentru Drepturile Omului din Belgia își reafirmă opoziția față de această politică condusă de teamă, care se bazează pe excludere și respingere și care este, de asemenea, ilegală.

Drepturile fundamentale trebuie neapărat menținute în centrul politicii privind migrația, fiind de asemenea urgentă și adoptarea unei politici coerente în materie de azil, care să fie legală și care să respecte demnitatea umană.