Germania pare să vrea să își supravegheze populația în permanență, dorind să știe totul cu privire la tot ce face fiecare individ în parte

Germania își propune ca în acest an să adopte o lege prin care să permită păstrarea datelor din mediul informatic. Numeroși critici consideră legea neconstituțională și se tem de o supraveghere exagerată a datelor din mediul digital.

În 2008, Germania a adoptat o lege care reglementa păstrarea datelor din telecomunicații. Curtea Constituțională însă a declarat acea legea neconstituțională în 2010. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis în 2014 că Directiva UE privind păstrarea datelor din mediul informatic era lipsită de validitate. Guvernul german susține că a respectat aceste decizii, însă Comisarul Federal pentru Protecția Datelor nu este de acord.

Ce date vor fi stocate?

În conformitate cu noul proiect de lege, companiile de telecomunicații trebuie să țină evidența a cine sună pe cine, când și pentru cât timp, și unde se află apelanții. Vor fi stocate numerele de telefon sau adresele IP, putând însă fi posibil să nu fie înregistrat conținutul conversațiilor. Comparativ cu legea din 2008, timpul maxim de stocare a fost redus. Așa-numitele date de trafic vor putea fi acum păstrate numai 10 săptămâni, iar informațiile cu privire la locația apelantului doar patru săptămâni. Locația va fi indicată de cea mai apropiată antenă de telefonie mobilă de locul de unde o persoană sună pe cineva sau se conectează la Internet mobil.

Care este problema?

În esență, stocarea datelor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, și este permisă doar în situații limitate. Pentru o astfel de activitate sunt relevante articolul 10 din Legea fundamentală germană (secretul corespondenței, poștei și telecomunicațiilor), articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal), precum și articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la viață privată).

Necesitatea unei încălcări a articolului 10 din Legea fundamentală germană trebuie să fie întotdeauna dovedită în prealabil. Cu toate acestea, criticii și-au exprimat îndoieli serioase cu privire la necesitatea colectării datelor private a întregii populații. Ei spun că nu există nici o dovadă că păstrarea datelor informatice crește eficiența anchetelor penale. Poliția și sistemul judiciar sunt deja capabile de să utilizeze, cel puțin parțial, informații stocate pe e-mail sau informații de pe profile Facebook.

În conformitate cu hotărârile Curții Constituționale Federale din Germania, statul trebuie să se asigure că, în ansamblul lor, măsurile luate nu permit supravegherea totală, chiar dacă, luate individual, unele dintre măsuri ar fi legale.

Dar asta este exact ceea ce se propune în proiectul de lege. Experții sesizează pericolul care există în legătură cu un profil de mișcare detaliat. Un astfel de profil ar permite să se tragă concluzii precise cu privire la viața privată a unei persoane care folosește un telefon mobil. Aceasta ar include informații despre obiceiurile unei persoane din viața de zi cu zi,locurile prin care umblă și mediul său social.