Statul de drept: iată de ce anchetează Comisia Europeană Polonia

Comisia Europeană a început o anchetă cu privire la respectarea statului de drept de către Polonia, considerând că Guvernul polonez ar putea face abuz de putere. În continuare puteți afla mai multe detalii despre ce se întâmplă și ce ar putea urma.

Guvernele care au creat și au aderat la Uniunea Europeană și-au dat acordul ca toate statele membre ale UE să trebuiască să susțină și să protejeze anumite valori. Acestea includ statul de drept, democrația și standardele privind drepturile omului. Orice țară care dorește să adere și să fie membră a Uniunii trebuie să respecte și să protejeze aceste valori.

Una dintre responsabilitățile Comisiei Europene este de a se asigura că guvernele UE respectă valorile Uniunii. Comisia este acum îngrijorată de modificările pe care Guvernul polonez le face în legătură cu Tribunalul Constituțional și cu mass-media publică pentru că acestea ar putea afecta statul de drept.

Ce este statul de drept?

Statul de drept se referă la un set de principii create pentru a preveni abuzul de putere de care ar putea da dovadă un guvern. Statul de drept impune guvernelor, printre altele, obligația de a acționa în limitele legii, în special în limitele impuse de constituții, precum și obligația de a respecta standardele internaționale din domeniul drepturilor omului. Majoritatea statelor membre ale UE au un Tribunal sau o Curte Constituțională a cărui sarcină este de a verifica dacă legile create de guverne încalcă sau nu Constituția.

Pentru ca o Curte Constituțională să poată proteja Constituția, este nevoie ca judecătorii care fac parte din aceasta să fie independenți și imparțiali. Aceasta implică și necesitatea ca aceștia să aibă atitudini neutre, fără a fi influențați de politicieni.

Când un guvern încalcă Constituția, situația nu poate fi îndreptată până când nu este emisă o decizie relevantă de către Curtea Constituțională. Așadar, pentru a asigura protejarea principiilor cosntituționale, este de asemenea nevoie ca orice Curte Constituțională să poată lua decizii relativ repede. Dacă aceasta este prea lentă, poate dura ani până când se revine la respectarea Constituției. În tot acest timp guvernele pot acționa în mod ilegal.

Statul de drept impune de asemenea guvernelor obligația de a adopta legi printr-un proces democratic, în cadrul căruia să fie respectată voința poporului. O democrație care funcționează corect are la bază asigurarea, pentru cetățeni, a unui acces echilibrat și corect la informații, care să provină de la o mass-medie care să nu fie influențată de către politicieni.

Cum funcționează statul de drept în Polonia?

Comisia Europeană este preocupată de situația din Polonia din două motive.

În primul rând este vorba despre modificările făcute cu privire la Tribunalul Constituțional. Noul Guvern a numit mai mulți judecători care să activeze în cadrul Tribunalului Constituțional decât avea dreptul să o facă, fiind vorba despre cinci persoane în loc de două. De asemenea, Guvernul refuză să pună în aplicare o hotărâre recentă a Tribunalului Constituțional, potrivit căreia actualul Guvern trebuie să accepte trei dintre judecătorii numiți de Guvernul anterior și să numească în funcție doar alți doi.

Dacă Guvernul poate ignora ce spune Tribunalul, aceasta înseamnă că instanța respectivă nu își poate îndeplini sarcina de a se asigura că Guvernul respectă limitele impuse de Constituție. Aceasta înseamnă că, practic, Tribunalul Constituțional nu este în măsură să oprească Guvernul de la a adopta legi care să încalce drepturile omului protejate prin Constituție.

Noul guvern a modificat, de asemenea, normele privind modul în care funcționează Tribunalul Constituțional. Aceste modificări încetinesc semnificativ procesul de adoptare a hotărârile. Aceasta înseamnă că atunci când Guvernul face ceva greșit, Tribunalul Constituțional are nevoie de ani de zile pentru a putea îndrepta lucrurile.

În al doilea rând, Comisia este îngrijorată de faptul că modificările făcute de noul Guvern cu privire la postul mass-media public ar putea interfera cu dreptul la libertatea de exprimare și libertatea de informare. Modificările introduse oferă Guvernului puterea de a-i numi pe cei aflați în funcțiile de conducere ale mass-mediei publice, precum și pe membrii consiliilor de suprveghere a mass-mediei publice.

Ce se întâmplă acum?

Comisia Europeană a inițiat o anchetă cu privire la respectarea statului de drept de către Polonia, anchetă în urma căreia însă nu pot fi impuse sancțiuni. Cadrul legislativ care permite Comisiei să inițieze o astfel de anchetă nu oferă acesteia și puterea de a aplica amenzi, de a reduce sau opri fonduri UE sau de a retrage dreptul de vot din cadrul UE. Cadrul este conceput pentru a permite Comisiei și Guvernelor să discute și să negocieze pentru a ajunge la o soluție.

Comisia se poate folosi de prevederile din acest cadru atunci când consideră că există o amenințare „sistemică" la adresa statului de drept dintr-un stat membru al UE. Prin amenințare „sistemică" se înțelege, la nivelul Comisiei o situație în care instanțele naționale, cum ar fi Tribunalului Constituțional din Polonia, nu mai sunt în măsură să se asigure că guvernul acționează în conformitate cu legea.

Atunci când un guvern refuză să pună în aplicare o hotărâre judecătorească, interferează cu independența judecătorilor sau încetinește procesul de adoptare de hotărâri judecătorești, pentru judecători devine foarte dificil să mai verifice dacă guvernul acționează sau nu în limitele impuse de lege.

Cadrul UE care permite o astfel de anchetă este constituit din trei etape. Prima etapă a început deja. Comisia a explicat Guvernului polonez de ce este îngrijorată cu privire la ce se întamplă cu Tribunalul Constituțional. Comisia așteaptă acum ca Guvernul să explice ce a făcut, de ce și cu ce consecințe asupra statului de drept. Comisia are proprii săi experți care analizează situația, însă va primi expertiză și informații și din alte surse.

Comisia se va baza în special pe expertiza așa numitei Comisii de la Veneția, care face parte din Consiliul Europei. Comisia de la Veneția este un organism de experți independenți care efectuează analize legale și de politici pentru a verifica dacă există sau nu deteriorări ale statului de drept.

Pe baza discuțiilor cu Guvernul polonez și a analizelor proprii, Comisia va putea decide fie să închidă ancheta, fie să treacă la cea de a doua etapă prevăzută în cadru. Decizia aceasta va fi luată, cel mai probabil, în martie 2016.

Ce se va întâmpla în continuare?

Există trei posibilități:

  • Se poate ca în urma discuțillor cu Guvernul polonez, Comisia să decidă că modificările aduse cu privire la Tribunalul Constituțional și la mass-media publică să nu aibă de fapt un imapct negativ asupra statului de drept. Comisia ar putea alege să supravegheze în continuare situație, însă formal nu va face nici un fel de solicitări, iar ancheta se va termina.
  • O altă posibilitate este ca, în timpul discuțiilor, Guvernul polonez să aleagă să renunțe la modificările făcute sau să le diminueze. Aceasta ar face de asemenea cel mai probabil ca ancheta să ajungă la sfârșit.
  • Comisia ar putea de asemenea să nu fie convinsă de explicațiile oferite de Guvern cu privire la modificările făcute și să considere că acestea au un impact negativ asupra statului de drept. În această situație se va trece la cea de a doua etapă a procesului, în cadrul căruia Comisia va trimite Poloniei o serie de recomandări cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a se asigura respectarea statului de drept. În cazul respectiv Guvernului îi va fi oferită o anumită perioadă de timp pentru a implementa măsurile sugerate.

În etapa finală a procesului, dacă se va ajunge acolo, Comisia va verifica dacă Guvernul polonez a implementat recomandările pe care le-a primit, putând apoi să decidă să inițieze alte tipuri de proceduri împotriva Poloniei, în cadrul cărora ar putea fi aplicate și sancțiuni.

Este prima oară când Comisia se folosește de puterea sa de a iniția o astfel de anchetă (reglementată de Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană).