Conform unui raport ONU, proiectele de lege din Spania nu garantează respectarea drepturilor omului

Raportorul Special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire a publicat un raport în care declară că guvernul Spaniei elaborează proiecte de lege prin care „criminalizează o gamă largă de activități inerente” dreptului la întrunire pașnică.

În decembrie 2013, Rights International Spania și Institutul pentru Drepturile Omului din Catalunya au trimis un comunicat către Raportorul Special al ONU pe probleme privind dreptul la întrunire pașnică și libertatea de asociere și protecția libertății de opinie și de exprimare. În această scrisoare comună am atras atenția asupra proiectului de lege privind Securitate Cetățenilor, proiect aprobat de către Consiliul de Miniștri și pe care noi îl considerăm ca reprezentând o măsură disproporționată și care nu este necesară de restrângere a dreptului la întrunire pașnică și a dreptului la libertatea de opinie și de exprimare.

La data de 10 iunie 2014, Maina Kiai, Raportor Special privind dreptul la libertatea de întrunire, a publicat raportul numit „Observații privind comunicatele transmise guvernelor și răspunsurile primite.” În ceea ce privește situația din Spania, Raportorul „respinge argumentele invocate de Guvern conform cărora proiectele de lege privind Codul Penal și Legea Organică privind Protecția Securității Cetățenilor ar consolida dreptul la libertatea de întrunire pașnică. În schimb, Raportorul Special consideră că proiectele de legi examinate reprezintă o încălcare a esenței dreptului de a protesta prin incriminarea unei game largi de activități inerente exercitării acestui drept fundamental, impunându-i limitări importante. Raportorul Special îndeamnă Guvernul să își asume pe deplin angajamentul de a asigura respectarea deplină a acestui drept fundamental și, având în vedere criticile primite de la societatea civilă, să ia în considerare o revizuire a acestor două proiecte de lege”.

Raportul Raportorului Special al ONU poate fi găsit aici.