CPT despre lipsa de garanții împotriva torturii din zborurile prin care imigranții sunt trimiși înapoi din Spania și Italia

Comitetului pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor și Pedepselor Degradante sau Inumane (CPT) al Consiliului Europei și-a publicat rapoartele privind zborurile de retur ale imigranților din Spania și Italia.

CPT-ul a monitorizat două zboruri dus-întors: unul de la Roma la Lagos, Nigeria, care a avut loc la 17 decembrie 2015 și unul de la Madrid la Bogotá, Columbia și la Santo Domingo, Republica Dominicană, de la 18 februarie 2016.

CPT-ul a monitorizat zborurile cu scopul de a analiza modul în care cetățenii străini sunt trimiși înapoi pe calea aerului de către cele două țări. Ambele operațiuni au fost coordonate în comun de către Agenția UE Frontex și autoritățile naționale.

Spania

În ceea ce privește zborul de retur din Spania, raportul Comitetului constată că imigranții trimiși înapoi au fost informați despre zbor cu câteva ore înainte de plecarea sa; de aceea acesta a recomandat autorităților spaniole să îi informeze pe imigranți în scris cu câteva zile în avans și să le garanteze accesul la un avocat și la un telefon înainte de călătorie.

Raportul documentează un incident de natură medicală din timpul zborurilor și le amintește autorităților de importanța garantării unei examinări medicale a imigranților înaintea zborului, cu scopul de a evalua dacă persoanele în cauză sunt apte să zboare. De asemenea, Comitetul recomandă autorităților să asigure instruirea personalului de escortă implicat în operațiuni să acorde o atenție deosebită aspectelor psihologice ale slujbei lor.

Delegația de monitorizare a documentat, de asemenea, utilizarea disproporționată a măsurilor de reținere și recomandă autorităților să își revizuiască practicile curentă ținând cont de standardele europene în domeniul drepturilor omului.

Italia

Raportul CPT asupra Italiei discută despre mai multe aspecte problematice ale modului în care se ocupă Italia de astfel de zboruri. În primul rând, similar cu situația din Spania, Comitetul constată că imigranții sunt informați cu privire la trimiterea lor din Italia în aceeași zi în care are loc zborul.

O altă problemă observată de delegația CPT a fost legată de faptul că unii dintre imigranții deportați aveau încă cauze pendinte în fața instanțelor italiene, aflate la nivelul apelului. În raport, Comitetul îndeamnă Italia să implementeze un mecanism de îmbunătățire a fluxului de informații dintre instanțe și organele de aplicare a legii privind căile de atac pendinte.

Guvernul italian a răspuns, în legătură cu acest aspect, că a introdus noi proceduri pentru a proteja mai bine solicitanții de azil respinși pentru a le asigura protecție celor care fac apel împotriva respingerilor incorecte ale solicitărilor lor. De asemenea, Guvernul a declarat că propunerile sunt în prezent în curs de evaluare privind o reformă procedurală care ar reduce timpul necesar pentru a examina cererile de azil și ar reduce cazurile de excepție la suspendarea automată a unui ordin administrativ. Trebuie remarcat, totuși, că reformele propuse au fost criticate de către societatea civilă italiană ca fiind profund inadecvate și chiar periculoase (așa cum este cazul reformei propuse a procedurilor civile în ceea ce privește cazurile de azil, care în practică ar elimina posibilitatea de apel împotriva negării protecției internaționale).

De asemenea, în raportul despre Italia se precizează că fiecare persoană care urmează să fie deportată trebuie să se supună unui examen medical înainte de plecare, care ar trebui să rezulte într-un certificat care să arate că persoana în cauză e aptă să zboare. De asemenea, acest raport recomandă să se acorde atenție specială personalului de escortă, care este supus unui grad foarte ridicat de stres în timpul executării sarcinilor sale. Guvernul a răspuns la acest lucru subliniind faptul că personalul de escortă este supus unor examinări psiho-sociale și fizice și participă, înainte să înceapă serviciul, la cursuri de formare specifice, axate atât pe aspecte operaționale, cât și juridice.

Recomandările Frontex

Ambele rapoarte conțineau recomandări comune către Frontex, inclusiv:

  • Frontex și statele sale membre ar trebui să implementeze norme mai precise cu privire la utilizarea mijloacelor de constrângere.
  • Ar trebui implementată o procedură eficentă pentru plângeri, accesibilă deținuților până la sosirea lor în țara de destinație.

Aici puteți citi răspunsul Guvernului spaniol la raport.

Aici puteți citi răspunsul Guvernului italian la raport.

Acest articol a fost pregătit de Rights International Spania și Coaliția Italiană pentru Libertăți și Drepturi Civile.