Liga Drepturilor Omului a trimis un raport alternativ către Comitetul privind drepturile economice, sociale și culturale

Principalele probleme din Republica Cehă rămân cele legate de drepturile minorilor, accesul inegal la educație și sănătate.

În perioada aprilie -mai Comitetul va discuta al doilea raport periodic al Republicii Cehe cu privire la implementarea Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. În urma acestei analize vor rezulta o serie de recomandări ale Comitetului pentru Republica Cehă .

Raportul alternativ se concentrează în principal asupra drepturilor copiilor cu vârsta sub 15 ani în cadrul procedurilor penale și de sănătate (vaccinări, nașteri la domiciliu și supraaglomerarea medicilor din spitalele publice).

Încurajăm Comitetul să sublinieze că dreptul copiilor la protecție specială include dreptul de a avea procedurile penale în care acuzaţii sunt copii adaptate la vârsta acestora. Anterior nu era obligatorie soluţionarea în faţa instanţei a suspiciunilor cu caracter penal. Acum soluţionarea este obligatorie pentru copii cu vârsta sub 15 ani. În plus, în cadrul procedurilor copiilor ar trebui să li se ofere suficiente garanții că nu for fi supuşi relelor tratamente (de exemplu, din partea autorităților judiciare) iar furnizarea de asistență juridică ar trebui să fie obligatorie.

La acelaşi Comitet, Liga pentru Drepturile Omului a trimis un alt raport alternativ, împreună cu ERRC și MDAC, în care a fost evidenţiate, printre altele, incapacitatea statului de a asigura accesul egal la educație pentru toți copiii din grupurile vulnerabile.