Despre cât de prost funcționează centrele italiene de primire a solicitanților de azil

Într-un nou raport care condamnă modul în care Italia îi primește pe refugiați se semnalează că monitorizarea adecvată a sistemului este imposibilă din cauza lipsei extrem de grave de transparență cu privire la funcționarea acestuia.

Sistemul de primire a solicitanților de azil din Italia este extrem de complex. Acesta este alcătuit din mai multe tipuri diferite de centre în legătură cu care există o lipsă generală de transparență, ceea ce înseamnă că starea centrelor dedicate primirii solicitanților de azil și imigranților este un aspect obscur pentru publicul larg.

A serious lack of transparency exists regarding the operation of refugee reception centers in Italy. (REUTERS/Yannis Behrakis)

În Italia există o lipsă gravă de transparență în ceea ce privește funcționarea centrelor de primire a refugiaților. (REUTERS / Yannis Behrakis)

Din acest motiv, raportul anual lansat de LasciateCIEntrare, o campanie națională dedicată luptei împotriva detenția administrative a imigranților, descrie condițiile din centrele în care sunt găzduiți sau privați de libertate imigranți și solicitanți de azil.

Raportul joacă un rol fundamental în oferirea de informații cu privire la modul în care sunt primiți refugiații în Italia, informații care până acum au rămas departe de atenția publicului. Raportul condamnă situația dramatică din statul italian, unde primirea solicitanților de azil este adesea lăsată în mâinile unor persoane necompetente, unde există încălcări recurente ale drepturilor și unde monitorizarea sistemului în cauză lipsește aproape cu desăvârșire.

Urgență și dezorganizare

Modul în care sunt primiți solicitanții de azil în Italia este profund influențat de faptul că se consideră că activitatea se desfășoară într-o stare de urgență: marea majoritate a solicitanților de azil (72%) sunt găzduiți în cele peste 3.000 de centre CAS – „centrele pentru primire în situații extraordinare”; Italia are mai puțin de 500 de centre SPRAR (centre „obișnuite" care oferă protecție solicitanților de azil).

Pe lângă aceasta, marea majoritate a centrelor CAS sunt structuri improvizate, create de multe ori în foste restaurante, foste hoteluri sau în clădiri izolate, fiind gestionate de personal necalificat și nepregătit.

Reception centers are often inhospitable places set up in abandoned buildings. (REUTERS/Yannis Behrakis)

Centrele de primire sunt de multe ori locuri fără nici o urmă de ospitalitate, înființate în clădiri abandonate. (REUTERS / Yannis Behrakis)

Potrivit raportului, nu există nici un fel de sistem de monitorizare a compentețelor personalului implicat și a condițiilor din aceste centre, care sunt deseori supraaglomerate, unde mâncarea este de calitate proastă și unde lipsește orice formă de asistență psihologică.

Lipsa de transparență

Monitorizarea adecvată a sistemului de primire este imposibilă din cauza lipsei extrem de grave de transparență. LasciateCIEntrare, împreună cu Cittadinanzattiva și Libera, au solicitat de mai multe ori de la Ministerul de Interne și de la toate cele 106 de prefecturi să aibă acces la o listă completă a tuturor centrelor CAS prezente pe teritoriul lor și a organizațiilor responsabile pentru administrarea acestora.

Aceste solicitări nu au avut însă foarte mult succes. Ministerul de Interne a refuzat publicarea unei liste naționale a centrelor CAS, afirmând că aceasta ar reprezenta un risc cu privire la siguranță.

În ceea ce privește prefecturile, 52 dintre acestea nu au răspuns deloc la solicitări, iar majoritatea dintre cele care au răspuns au furnizat doar informații parțiale (doar opt prefecturi au prezentat o listă completă cu toate centrele CAS aflate pe teritoriul administrat de ele).

Raportul complet este disponibil aici.