În Polonia victimele infracțiunilor și martorii la acestea nu se bucură de protecția de care au nevoie

Legile care reglementează protecția victimelor și martorilor din Polonia ar putea fi neconstituționale. Rezultatul? Victimele devin victime încă o dată - de data aceasta din vina Guvernului care le răpește drepturile și controlul asupra propriei vieți.

Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului a solicitat Ministrului Justiției din Polonia să inițieze un proiect de lege privind neconstituționalitatea unora dintre reglementările Legii cu privire la protecția martorilor și a victimelor.

Raportează o infracțiune și vei fi izolat

Familia Kowalski* avea o companie de consultanță în legătură cu care coopera cu mai multe firme din est. În timp ce își oferea serviciile uneia dintre aceste companii, familia a observat că firma în cauză era implicată în spălare de bani așa ca a contactat poliția. Imediat după aceea însă familia Kowalski a început să primească amenințări, iar casa lor a fost incendiată.

Poliția a decis să mute familia într-o altă casă, într-un alt oraș unde familia a locuit izolată timp de 8 luni, unde nu a putut să muncească, să își continue studiile sau să intre în vreun fel de contact cu lumea exterioară. Acum poliția a decis, cel mai probabil ca urmare a plângerilor depuse de familie din cauza stilului de viață care le fusese impus, să renunțe la măsurile de protecție pe care le luaseră. Împotriva acestei decizii nu au existat căi legale de atac.

Legea este un nonsens juridic

Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului (FHDO) a subliniat în declarația adresată Ministrului Justiției că Legea privind protecția martorilor și victimelor nu le oferă acestora garanții suficiente legate de protecția juridică. Acestora li se refuză dreptul de se adresa judecătorilor dacă nu sunt de acord cu decizia autorităților de a nu le acorda protecție sau alte forme de sprijin, cum ar fi sprijinul financiar.

Tot ce pot face victimele sau martorii e să solicite reconsiderarea deciziei de către aceeași autoritate care a luat-o; chiar și această solicitare însă se poate face doar dacă există circumstanțe noi în caz. Procesul e același și când se renunță la măsurile de protecție care au fost luate:

„Este complet diferit față de Legea privind martorii cheie care conferă dreptul de a face apel procurorului", a explicat Marcin Wolny, avocat pentru FHDO. „Acest lucru înseamnă că martorii-cheie, care de obicei sunt infractori care își regretă faptele, au mai multe drepturi decât victimele și martorii ordinari".

Puține măsuri de protecție

Problema cu Legea privind protecția martorilor și a victimelor e numărul restrâns de măsuri de protecție care sunt disponibile pentru cei care sunt protejați de către poliție. Acestora nu li se poate oferi posibilitatea de a-și schimba identitatea și nu li se pot face intervenții de chirurgie plastică. Legea privind martorii cheie e diferită. Legea privind protecția martorilor și a victimelor nu impune limite legate nici de sprijinul financiar care se acordă acestora; cuantumul său depinde așadar de bunăvoința șefului polițiștilor care lucrează la caz.

„În plus, victimei și martorului nu li se acordă căi juridice alternative atunci când nu sunt de acord cu metoda de protecție", a explicat Marcin Wolny.

*Acesta nu e numele real al familiei, fiind doar un pseudonim.