Parlamentul Olandei a respins un proiect de decizie privind condiții generale legate de accesibilitate

Parlamentul i-a oferit Secretarului de Stat pentru Sănătate, Bunăstare și Sport timp până la 15 decembrie să prezinte o propunere modificată, care să fie în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Camera Reprezentanților din Olanda a respins la 15 noiembrie proiectul de decizie „Accesibilitate generală pentru Persoanele cu Dizabilități sau Boli Cronice". Opinia Casei coincide cu cea a Institutului Olandez pentru Drepturile Omului.

E nevoie de modificări

Camera Reprezentanților a respins proiectul, deoarece acesta nu respectă Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) și contribuie la transformarea societății, pentru a o face mai accesibilă pentru persoanele cu dizabilități. Casa a dat Secretarului de Stat al Ministerului Sănătății, Bunăstării și Sportului, Martin van Rijn, termen până la 15 decembrie pentru a prezenta o propunere modificată.

În avizul său consultativ pentru Minister, Institutul Olandez pentru Drepturile Omului a scris că decizia nu este concretă și nici suficient de ambițioasă, fiind de asemenea caracterizată de o incertitudine juridică intenționată.

Mai multe secțiuni ale deciziei trebuie motivate, elaborate și modificate pentru a nu rămâne într-o situație care încalcă acea Convenția ONU la care am făcut referire mai sus. Numai atunci va fi clar care sunt obligațiile pe care trebuie să și le asume furnizorii de bunuri și servicii și angajatorii.

Condiții generale de accesibilitate

La 1 ianuarie 2017 va intra în vigoare articolul 2a din Legea privind egalitatea de tratament pentru persoanele cu dizabilități sau boli cronice. Acest articol prevede că furnizorii de bunuri și servicii și angajatorii vor trebui treptat să asigure accesibilitatea generală pentru persoanele cu dizabilități.

Termenul „accesibilitatea generală" urma să fie explicat mai în detaliu într-un decret guvernamental, în baza deciziei „Accesibilitate generală pentru Persoanele cu Dizabilități sau Boli Cronice".

Obstacole

Unul din opt cetățeni olandezi au o dizabilitate fizică, psihologică, psihică, intelectuală sau senzorială pe termen lung. O parte dintre ei sunt încă dezavantajați, confruntându-se cu situații care nu le permit să participe pe deplin în societate.

Din cauza dizabilității lor, acestora li se refuză accesul în școli sau la locuri de muncă. Ei au de multe ori probleme și cu utilizarea transportului public și cu exercitarea dreptului la vot. Mai mult decât atât, multe persoane cu dizabilități se confruntă cu obstacole în accesarea bibliotecilor, magazinelor, cinematografelor, facilităților pentru sport și barurilor.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități consolidează poziția persoanelor cu dizabilități, deoarece solicită ca acestea să se bucure de drepturi egale atunci când vine vorba de locuințe, educație, transport, ocuparea forței de muncă și multe alte domenii. Guvernul este obligat să asigure respectarea drepturilor relevante ale acestora.

Articolul a fost scris de Institutul Olandez pentru Drepturile Omului.