OSCE: Olanda trebuie să facă mai multe pentru a asigura respectarea dreptului la vot pentru persoanele cu dizabilități

Potrivit OSCE Olanda trebuie să facă mai multe în legătură cu asistența disponibilă în cabina de vot pentru persoanele cu dizabilități fizice, fiind de asemenea necesar și un nou buletin de vot care poate fi folosit de persoanele cu deficiențe de vedere.

Pe 8 iunie Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a publicat un raport realizat în urma evaluării alegerilor din Olanda de la 15 martie 2017. În acesta OSCE explică deficiențele existente în legătură cu procesul electoral, subliniind că reglementările privind asistența pentru persoanele cu dizabilități în cabina de vot sunt vagi, iar formatul buletinului pentru vot trebuie îmbunătățit.

Înainte de alegeri OSCE a discutat cu diferite persoane avizate și cu organizații care lucrează în domeniu, precum Institutul Olandez pentru Drepturile Omului. Au fost de asemenea efectuate vizite de monitorizare în diferite secții de votare în ziua alegerilor.

Asistență în cabina de vot

În ziua alegerilor, OSCE a observat că multe dintre persoanele care lucrau în secțiile de votarea credeau că doar ele pot oferi asistență în cabinele de vot, în ciuda faptului că, potrivit legislației din Olanda, persoanele cu dizabilități fizice pot alege pe oricine pentru a le oferi astfel de asistență. În legătură cu acest aspect, Institutul Olandez pentru Drepturile Omului (IODM) a declarat că a primit numeroase plângeri pe această temă prin intermediul liniei telefonice „alegeri accesibile".

O secție de votare din Utrecht în timpul alegerilor generale din 2017 din Olanda. Potrivit OSCE, persoanele care lucrau acolo nu știau suficient despre drepturile pe care le au persoanele cu dizabilități în cadrul procesului de vot. (Foto: Sebastiaan ter Burg)

Multe dintre persoanele care au lucrat în cadrul secțiilor de votare nu știau ca e permis ca persoanele cu dizabilități sa primească asistență în cabinele de vot, neștiind nici cine are voie să ofere astfel de asistență. De aceea IODM consideră că este deosebit de importantă implementarea recomandării OSCE cu privire la oferirea de informații pe această temă persoanelor care lucrează în secțiile de votare.

Potrivit legislației olandeze, doar persoanele cu dizabilități fizice pot primi asistență în cabina de vot. OSCE consideră o astfel de practică drept incompatibilă cu prevederile Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Însă, potrivit IODM, astfel de asistență ar trebui să fie disponibilă pentru toate tipurile de dizabilități, inclusiv dizabilități psihosociale și mintale.

Buletinul de vot trebuie schimbat

OSCE a criticat, de asemenea, buletinele de vot, spunând că acestea sunt foarte mari, așa ca e dificilă mânuirea lor, iar votul poate fi văzut de alte persoane din încăpere.

În ciuda mărimii sale totuși, dimensiunea literelor folosite în text era foarte mică, astfel încât votul a devenit problematic pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Mai mult, faptul că pe buletinul de vot este doar text, lipsind orice imagini sau logo-uri, a îngreunat și mai mult posibiltiatea de a înțelege cui i se poate acorda vot.


Buletinul de vot folosit în timpul alegerilor generale din 2017. OSCE a criticat mărimea exagerată a acestuia, dar și faptul că textul folosit pe el avea dimensiuni foarte mici. (Foto: Sebastiaan ter Burg)


Institutul a primit plângeri prin intermediul liniei sale telefonice și cu privire la aceste aspecte. De aceea OSCE și IODM consideră că ar trebui să se acorde mai multă atenție nevoilor votanților în cadrul alegerilor.

Obstacole

IODM a realizat un studiu cu privire la toate obstacolele cu care au trebuit să se confrunte persoanele cu dizabilități, inclusiv în timpul drumului către secția de votare. În acest scop au fost realizate interviuri cu persoane cu diferite tipuri de dizabilități, inclusiv dizabilități fizice, vizuale, mentale și psihice. Rezultatele studiului vor fi publicate înainte de sfârșitul verii.

IODM monitorizează implementarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dziabilități în Olanda. Convenția solicită statelor care au ratificat-o să se asigură că persoanele cu dizabilități pot participa în societate pe deplin. Aceasta înseamnă, printre altele, ca ele trebuie să poată participa independent și fără probleme la alegeri.