ONU critică Spania pentru încălcări ale drepturilor omului

Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a criticat asupra o serie de măsuri adoptate recent de către Guvernul spaniol. În raport se regăsesc multe dintre problemele indicate de către Rights International Spania.

Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite, responsabil pentru supravegherea statelor în legătură respectarea și punerea în aplicare în mod corect a Pactului internațional privind drepturile civile și politice, si-a publicat raportul final privind Spania pe 23 iulie, după ce a evaluat activitatea statului spaniol.

Raportul Consiliului reflectă în mare parte problemele identificate de Rights International Spania şi recomandările făcute de către organizaţie. Se atrage atenţia în principal asupra pericolului care există în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului ridicat de anumite măsuri adoptate recent de către Guvern.

Greşeli grave în îndeplinirea obligațiilor internaționale pe care Spania şi le-a asumat în domeniul drepturilor omului

Consiliul începe raportul atrăgând atenția asupra faptului că Spania nu a făcut nimic pentru a răspunde hotărârilor adoptate de către Consiliu în cazuri individuale de încălcare a drepturilor omului. Se atrage apoi atenţia asupra faptului că există o „lipsă de proceduri specifice pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului”.

Legile căluş

Consiliul se alătură multor alte voci internaționale care şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la Legea privind securitatea cetăţenilor şi la recentele reforme ale Codului Penal. Acesta critică „efectul de descurajare [...] a utilizării libertăţii de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică" pe care legislaţia îl are, precum şi legalizarea deportărilor rapide ale imigranţilor din Ceuta și Melilla.

Utilizarea excesivă a forței de către poliție și impunitatea ofițerilor de poliție

Consiliul atrage atenţia şi asupra faptului că ofiţerii de poliţie şi alte forţe de ordin utilizează forţa în mod excesiv, atât în contextul protestelor organizate de cetățeni, cât şi în ceea ce priveşte controalele de la frontieră. Acesta își exprimă îngrijorarea cu privire la impunitatea polițiştilor responsabili pentru astfel de acte, care de obicei sunt iertaţi.

Utilizarea detenției incommunicado

Consiliul pune din nou la îndoială legea prin care Spania autorizează detenția incommunicado pentru până la 13 zile. Această practică a fost criticată şi de către alte organisme internaţionale, cum ar fi Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Consiliul a explicat că e regretabil faptul că Guvernul nu a s-a folosit de recentele reforme ale dreptului penal pentru a eradica această practică.

Necesitatea de a se ocupa de trecut

Consiliul i-a reproşat din nou Spaniei că susţine în continuare Legea privind amnistia din 1977, lege care „împiedică anchetarea încălcărilor drepturilor omului din trecut, în special a torturii, dispariţiilor forţate şi a execuţiilor în masă”. Consiliul nu este de acord nici cu faptul că se continuă obstrucţionarea cercetărilor cu privire la crimele care au avut loc în timpul războiului civil și a regimului Franco şi nici cu refuzul de a acorda despăgubiri victimelor.

Discriminare rasială și etnică

Consiliul critică lipsa de politici adecvate de combatere a discriminării rasiale și etnice. Consiliul atrage în mod special atenţia cu privire la deficienţele care există în legătură cu funcţionarea Consiliului pentru eliminarea discriminării rasiale și etnice (în legătură cu care spune că ar trebui să primească mai multe resurse şi să se ia măsuri pentru a se asigura o autonomie mai mare) şi la profilarea etnică, practică existentă în rândul poliţiştilor.

Bariere în calea accesului la avort pentru fete

În raportul său, Consiliul își exprimă îngrijorarea cu privire la legislația propusă de actuala guvernare, care propune necesitatea de a obţine permisiune din partea părinţilor pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care vor să facă avort. Consiliul solicită Spaniei să se asigure că „obstacolele juridice nu obligă femeile să facă avorturi clandestine, care le pun în pericol sănătatea și viața."

Legea privind firmele private de securitate

Legea privind firmele private de securitate care a fost adoptată anul trecut este şi ea criticată de către Consiliu pentru că acordă puteri extinse agenţilor de securitate de la firme private, agenţi care nu beneficiază de o formare adecvată în domeniul drepturilor omului, precum și pentru că nu există mecanisme independente de supraveghere sau raportare cu privire la activitățile acestora.

Centrele pentru străini

Consiliul se alătură multor alte voci în critica politicilor statului spaniol care prevăd detenţia în centre speciale a imigranţilor cu statut administrativ problematic. Consiliul subliniază că statul privează de libertate, cu prea multă uşurinţă, persoane care nu au comis nici o infracţiune şi critică abuzurile larg răspândite în astfel de centre şi condiţiile îngrozitoare de acolo.

Recomandări similare celor propuse de Rights International Spania

Organizațiile societății civile au avut posibilitatea de a contribui la procesul de evaluare realizat de către Consiliul pentru Drepturile Omului. Rights International Spania a trimis detalii cu privire la problemele pe care le consideră ca fiind cele mai grave şi cu privire la pericolul în care se află anumite drepturi ale omului.