Polonia a decis să nu ceară avizul Comisiei de la Veneția în legătură cu noua sa lege privind mass-media

Noua lege ridică îndoieli serioase cu privire la conformitatea sa cu standardele internaționale care cer ca mass-media publică să beneficieze de independență și pluralism.

"Nu este necesar ca această Comisie să fie deranjată cu legea privind mass-media publică”, a declarat Ministrul de Externe din Polonia ca răspuns la sugestia de a solicita avizul Comisiei de la Veneția.

Lege controversată

În cadrul sugestiei, făcută de către Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului (FHDO), s-a subliniat că opinia Comisiei de la Veneția - organul consultativ al Consiliului Europei - ar fi crucială pentru că legea ridică îndoieli cu privire la conformitatea cu standardele internaționale care cer ca mass-media publică să beneficieze de independență și pluralism.

Pe lângă acestea, legea care deja este în vigoare este una temporară pentru că acesta este doar începutul reformei din Polonia cu privire la mass-media publică, reformă menită a pune bazele unui sistem național de mass-media.

„Modificările introduse prin lege pot conduce la creșterea dependenței de ordin politic a mass-mediei publice", a declarat FHDO, făcând referire în primul rând la noile reguli cu privire la numirea celor aflați în funcțiile de conducere în cadrul mass-mediei publice și la noile atribuții acordate Ministrului Trezoreriei.

În cadrul declarației FHDO sunt adresate și alte aspecte, precum eliminarea termenelor mandatelor celor aflați în funcții de conducere, amenințările la adresa pluralismului prin limitarea rolului Consiliului Audiovizualului Național (KRRiT), precum și punerea imediată în aplicare a legii, în ziua anunțării sale.

„Obiecțiile dumneavoastră nu au temei”

Ministrul adjunct de Externe Aleksander Stepkowski a declarat ca răspuns la sugestia FHDO: „În contextul modificărilor care vor rezulta din legea viitoare privind mass-media națională, îngrijorarea Fundației față de pluralismul mass-mediei publice nu mai este valabilă”.

Acesta a susținut că schimbările din ambele regulamente, cu privire la numirea celor aflați în funcțiile de conducere ale mass-mediei publice și la protecția pluralismului prin KRRiT sunt temporare și vor fi abrogate la 30 iunie 2016.

„Informații cu privire la modificările din sistemul mass-mediei publice au fost distribuite cu mult timp înainte ca propunerea să fie prezentată Parlamentului. Prin urmare nu se poate afirma că instituțiile publice cărora se adresează noul act nu au avut suficient timp pentru a se adapta", a mai adăugat Ministrul Stepkowski.

S-a subliniat, de asemenea, că punerea în aplicare a noilor legi și crearea viitorului Consiliul Național pentru Media ca organism responsabil pentru numirea directorilor din mass-media publică nu va interfera cu mandatul de supraveghere al KRRiT și nu va afecta mandatul constituțional al acestuia de a a proteja interesul public în cadrul emisiunilor de radio și televiziune.

Vice-Ministrul a menționat, de asemenea, că în cadrul Congresului anterior al Asociației Jurnaliștilor Polonezi (PSD) s-a cerut introducerea unor schimbări radicale în mass-media publică, adăugând că această „critică devastatoare a organizației jurnaliștilor a făcut necesară luarea imediată de măsuri”.