Cel mai des întâlnite încălcări ale drepturilor omului din Germania

Deseori vorbim despre cum sunt încălcate drepturile omului în ale părți ale globului. Ne aplecăm însă prea rar privirea asupra Europei. În acest articol vom vorbi însă despre încălcări ale drepturilor omului care au loc în Germania.

Refugiații și politicile cu privire la azil

Se discută destul de mult despre refugiați și politicile cu privire la azil. Cum este oare posibil ca refugiații să poată avea acces la dreptul la azil doar după ce își pun viața în pericol, parcurgând trasee ilegale și deosebit de periculoare? Cum este oare posibil că procedurile pe care trebuie să le parcurgă aceștia să dureze mai mult în Germania decât în oricare altă țară din Europa? Cum este oare posibil ca autoritățile locale din Germania să nu fie capabile să ofere suficient adăpost refugiaților? Cum este oare posibil să auzim din nou și din nou despre cazuri grave de abuzuri săvârșite asupra refugiaților de către poliție sau de către agenți ai unor firme de securitate? Și cum poate fi posibil ca accesul la ingrijiri medicale să fie atât de dificil pentru refugiați și pentru solicitanți de azil încât se ajunge, spre exemplu, la punerea în pericol a vieții unui copil?

Protecția datelor și libertatea de informare

Cei mai mulți oameni sunt foarte neglijenți în legătură cu utilizarea de date private în mediul online. Sunt ei oare conștienți despre cât de importante sunt astfel de date și despre ce probleme poate implica utilizarea neadecvată a lor? Ce înseamnă oare dreptul la viață privată în era digitală? Și care sunt consecințele acestuia în Germania? Cine supraveghează comunicațiile în Germania, din ce motive și în ce măsură? De câtă supraveghere este nevoie și cât de mult ar trebui să coopereze serviciile secrete? Va putea oare comisia parlamentară de anchetă a Bundestag-ului cu privire la Agenția Națională de Securitate a SUA să ofere mai multe detalii cu privire la amploarea și fundalul activităților de supraveghere efectuate prin intermediul serviciilor secrete străine în Germania? Este oare sporirea competențelor Serviciului Extern de Informații al Germaniei (BND) cea mai potrivită soluție?

Rasism și a discriminare

O altă problemă importantă care există în Germania este legată de rasism și discriminare. Cum este posibil ca un grup terorist de dreapta să fi omorât oameni pe parcursul mai multor ani fără a fi detectat de către agențiile de securitate? O comisie parlamentară de anchetă a Bundestag-ului a publicat o serie de recomandări cu privire la acest caz; acesta este un pas important, însă cine se va asigura acum că aceste recomandări sunt puse în practică?

Și cum poate fi posibil ca un om de știință cu părinții germani și indieni să fie singurul supus în mod repetat, de către poliție, unor controale, atunci când face naveta cu trenul alături de multe alte persoane? De ce este profilare rasială o realitate și o practică des întâlnită în Germania? Când va scoate Germania în afara legii o astfel de practică, așa cum i s-a cerut de către Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale?

Drepturile omului și legea

Atunci când ne punem toate aceste întrebări este important să ținem cont de faptul că Germania și-a asumat angajamentul de a respecta și proteja drepturile omului. Atunci când aceste drepturi sunt încălcate, victimele se pot adresa, în Germania, sistemului de justiție. Drepturile fundamentale germane (Grundrechte) și Constituția (Grundgesetz) joacă un rol important în acest sens. Germania are însă obligații în domeniul drepturilor omului și dincolo de acest nivel.

Cei mai mulți oameni au auzit despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului nu sunt la fel de bine cunoscute, însă au aceeași forță juridică. Acestea includ Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul ONU privind drepturile economice, sociale și culturale și Pactul privind drepturile civile și politice, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și Convenția împotriva torturii și a altor tratamente crude, inumane sau degradante.

Toate aceste tratate au forță juridică obligatorie în Germania și- așa cum se întâmplă și în cazul Convenției Europene a Drepturilor Omului, trebuie să fie luate în considerare atunci când este aplicată legislația germană și chiar și atunci când este interpretată Constituția. Există o mulțime de lucruri care mai trebui făcute și o mulțime de povești care așteaptă să fie spus.