​Dialog privind drepturile de autor: cum punem în balanță interesele deținătorilor de drepturi de autor și drepturile omului

Comisia Europeană a organizat un dialog cu părțile interesate pentru a discuta cele mai bune practici de cooperare dintre furnizorii de servicii de partajare de conținutul online și deținătorii de drepturi de autor. Liberties a participat

Noua directivă privind drepturile de autor a fost adoptată în aprilie 2019. Directiva impune Comisiei Europene să organizeze dialoguri cu părțile interesate, ceea ce a făcut ca Liberties să solicite printr-o scrisoare deschisă participarea la dialog a organizațiilor care activează în domeniul drepturilor omului.

Prin scrisoare s-a solicitat Comisiei să invite organizații care activează în domeniul drepturilor omului și drepturilor digitale, precum și comunitatea oamenilor de știință, să participe la discuții alături de platforme precum Google, Facebook și Twitter și deținătorii de drepturi de autor, cum ar fi marile case de discuri, televiziuni și organizațiile de management colectiv. Comisia a oferit 15 locuri organizațiilor reprezentând utilizatorii. Liberties a primit unul din ele.

Primul dialog cu părțile interesate a avut loc la Bruxelles la 15 octombrie și va continua cu o serie de reuniuni viitoare. Toate au fost și vor fi transmise online.

Iată ce a spus Liberties la reuniune, prin Eva Simon, Ofițer Senior în Advocacy, despre garanțiile minime cu privire la conținutul încărcat de utilizatori și evitarea filtrelor de la încălcare:

Abordarea Liberties este de a vorbi despre modul de susținere a nivelului de protecție al drepturilor fundamentale în cadrul Regulamentului care urmează să fie emis de Comisie cu privire la aplicarea articolului 17.

Voi vorbi în primul rând despre cum să punem în balanță drepturile fundamentale și problemele cu care ne confruntăm datorită proceselor decizionale automatizate. Voi vorbi puțin despre modul în care drepturile de autor sunt utilizate împotriva grupurilor de interese care reprezintă opoziția atunci când vine vorba de politici și, spre final, voi oferi o listă de garanții care pot fi luate pentru a se asigura respectarea drepturilor fundamentale.

Așadar, să vorbim întâi despre punerea în balanță a drepturilor fundamentale. Platformele au dreptul de a avea o afacere. Deținătorii de drepturi de autor au drepturi de proprietate. Și publicul are dreptul la libertatea de exprimare, dreptul de a avea acces la informații și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Între toate acestea trebuie să existe un echilibru. Și deciziile în astfel de cazuri nu se pot face decât de la caz la caz.

În cele mai multe cazuri, atunci când încercăm să punem în balanță aceste drepturi, în funcționarea de zi cu zi a serviciilor de partajare de conținut, instanțele judecătorești nu sunt implicate. Ne bazăm doar pe luarea deciziilor automate, roboți și filtre, conținut ID și alte sisteme de gestionare a conținutului. Uneori există posibilitatea unei intervenții umane, dar alteori nu. Această abordare pare ușoară și eficientă. Și de obicei este.

Cu toate acestea, atunci când există un proces automat de luare a deciziilor, acesta poate crea cu ușurință falsuri pozitive și este uneori incapabil să identifice utilizarea legală a materialelor protejate de drepturi de autor. Aceste greșeli pot fi corectate numai dacă părțile, aflate pe picior de egalitate, pot contesta decizia. Problema apare când există un dezechilibru între puterea părților: furnizorii de servicii de partajare a conținutului și deținătorii de drepturi de autor sunt într-o poziție dominantă când vine vorba despre utilizator. Regimul existent nu oferă posibilitatea utilizatorilor de a lupta pentru drepturile lor în mod eficient. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de garanții.

Legislația privind drepturile de autor poate avea un efect de cenzurare, în special atunci când grupurile de interese vizează conținut care nu încalcă drepturile de autor. Poate fi folosită și pentru a închide gura oponenților politici. Recentul „videoclip maghiar de la Ibiza”, în care un primar poate fi văzut făcând sex, a fost eliminat pe pretextul că ar încălca drepturi de autor. S-a făcut așadar uz de aceste drepturi doar pentru a scăpa de materialul cu pricina. care este un videoclip despre sex al unui primar, a fost eliminat din motive de autor. Au folosit drepturile de autor ca cale simplă pentru a scăpa de conținut. Grupul „Straight Pride UK” a redus la tăcere un blogger critic, făcând pur și simplu referire la încălcarea drepturilor de autor. Și există multe alte asemenea exemple.

Dacă sunt introduse garanții adecvate, este posibil să se protejeze intereselor deținătorilor de drepturi de autor și ale platformelor, protejând în același timp și drepturile utilizatorilor. Iată 6 garanții care pot fi adoptate pentru a se ajunge la un echilibru:

  • Mai multă putere individuală. Oferiți cetățenilor dreptul de a contesta deciziile luate de sistemele automate de gestionare a conținutului și de a cere ca aceste probleme să fie examinate de o ființă umană.
  • Asigurați accesul la un remediu eficient. Utilizatorilor trebuie să li se ofere motive adecvate pentru orice decizie luată și trebuie să aibă acces la o revizuire a acesteia printr-un mecanism independent.
  • Asigurarea transparenței pentru utilizatori. Furnizorii de servicii de partajare a conținutului ar trebui să fie obligați să informeze utilizatorii despre deciziile luate cu privire la eliminarea conținutului, la ce date ale utilizatorilor sunt colectate și cum sunt eșe utilizate, la eliminarea conținutului și în ce măsură este monitorizată activitatea utilizatorului.
  • Reechilibrarea stimulentului pe care platformele le-ar putea avea în legătură cu eliminarea de conținut: Blocarea sau eliminarea conținutului care nu încalcă drepturile de autor încalcă libertatea de exprimare. În consecință, Regulamentul ar trebui să introducă un stimulent de reechilibrare. Deținătorii de drepturi de autor și furnizorii de servicii de partajare de conținut ar trebui să fie responsabili pentru eliminarea sau blocarea conținutului legal generat de utilizator.
  • Folosiți alternative pentru conținuturile controversate. Există alternative la eliminarea de la început a conținuturilor controversate. Conținuturile pot rămâne online, dar li se pot aplica algoritmi diferiți pentru a nu mai fi la fel de populare. Sau s-ar putea aplica conținutului cu pricina o avertizare, până la soluționarea litigiului.
  • Abordare comună în toată Europa. În cele din urmă, este foarte important să solicităm statelor membre să aștepte publicarea Regulamentului înainte de a transpune Articolul 17 și să urmeze inițiativa Comisiei prin organizarea de dialoguri similare cu părțile interesate la nivel național.

Avem șansa de a îmbunătăți cu adevărat situația. Articolul 17 ne dă șansa de a ne asigura că nu se adaugă limite disproporționate exercitării drepturilor fundamentale și nici filtre acolo unde nu este nevoie de ele.