​Dezbaterile cu privire la drepturile de autor ar trebui să fie mai transparente

Comisia Europeană ar trebui să fie pe deplin transparentă în perioada în care creează linii directoare pentru punerea în aplicare a noii Directive privind drepturile de autor, care ar trebui să includă garanții pentru drepturile fundamentale.

Liberties și alte peste 40 de organizații active în domeniul drepturilor fundamentale și digitale, comunitatea de experți și organizații ale utilizatorilor au trimis o scrisoare deschisă Comisiei Europene la data de 14 ianuarie 2020. Împreună am solicitat o mai mare transparență pe perioada Dialogurilor părților interesate cu privire la aplicarea articolului 17 din Directiva privind drepturile de autor.

Articolul 17 din Directiva privind drepturile de autor (anterior articolul 13) reglementează noul regim de răspundere pentru platformele online, filtrele de încărcare și acordurile dintre deținătorii de drepturi de autor și platformele online. Articolul 17 obligă de asemenea Comisia Europeană să organizeze Dialoguri ale părților interesate pentru a discuta cele mai bune practici de cooperare dintre platformele online și deținătorii de drepturi de autor. Aceste linii directoare sunt elaborate de Comisie pentru a susține implementarea la nivel național în statele membre și pentru a asigura aplicarea uniformă a Directivei. Acestea ar trebui să urmărească să stabilească cele mai bune practici de cooperare dintre platforme, deținători de drepturi și utilizatori pentru a elabora garanții adecvate pentru drepturile fundamentale, precum libertatea de exprimare și dreptul la viață privată. Se discută de asemenea și despre punerea în balanță a drepturilor fundamentale și a excepțiilor și restricțiilor cu privire la protecția drepturilor de autor.

Scrisoarea deschisă invită Comisia, în spiritul unei mai bune reglementări și transparențe, să împărtășească prima variantă a liniilor directoare cu participanții la Dialogurile părților interesate și cu publicul larg. Scopul consultării ar trebui să fie căutarea de opinii pentru a se înțelege cum pot fi acestea îmbunătățite, dacă este cazul și pentru a se garanta sprijinirea implementării la nivelul statelor membre cu respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale.

Prin urmare, am solicitat Comisiei să se asigure că se va discuta despre aceste linii directoare în cadrul întâlnirilor, fără ca acestea să fie doar prezentate la final.

Context

Comisia a organizat deja patru dialoguri cu părțile interesate, unde au fost prezente platforme online, deținători de drepturi de autor, organizații reprezentând utilizatorii, organizații care promovează drepturile fundamentale și drepturile digitale, precum și reprezentanți ai statelor membre ale UE. Dialogurile părților interesate pot fi urmărite online. Următoarele întâlniri vor avea loc la data de 16 ianuarie 2020 și la data de 10 februarie 2020.

În cadrul acestor întâlniri, Liberties a solicitat insistent implementarea de garanții pentru drepturile fundamentale în Ghid. Puteți citi transcrierile comentariilor noastre din timpul reuniunilor aici, aici și aici. În joc sunt libertatea de exprimare și dreptul la viață privată al utilizatorilor. Întrebarea cea mai importantă rămâne aceeași: cum să evităm filtrele obligatorii la încărcare și să protejăm dreptul utilizatorilor de a-și exprima liber opinia. Aici puteți citi discursurile noastre din cadrul Dialogurilor părților interesate.

Statele membre au mai puțin de 18 luni pentru a implementa Directiva privind drepturile de autor.