Bulgariei i-au mai rămas 18 luni pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață din penitenciare

CEDO a condamnat recent Bulgaria, printr-o hotărâre pilot, oferindu-i 18 luni pentru a introduce posibilitaea de a depune plângeri în legătură cu precarele condiții de viață din penitenciarele sale, supraaglomerate și unde există o lispă de intimitate.

Potrivit deciziei de la 27 ianuarie dată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), printr-o hotărâre pilot, în cazul Neshkov și alții c. Bulgariei, suprapopularea și condițiile materiale extrem de precare din penitenciarele bulgare constituie încălcări ale articolului 3 din Convenție (interzicerea tratamentelor inumane și degradante).

Având în vedere natura gravă și persistentă a încălcărilor, Curtea a constatat că există o problemă sistemică în cadrul sistemului penitenciar bulgar și a stabilit un termen de 18 luni în care guvernul trebuie să pună în aplicare măsuri care să adreseze această problemă.

Aceasta este a treia hotărârea pilot consecutivă prin care se condamnă Bulgaria, constituind și a treia hotărâre din jurisprudența CEDO referitoare la condițiile precare de detenție.

Ce este o hotărâre pilot?

Atunci când Curtea primește un număr mare de cereri care au la bază aceleași probleme, încearcă să emită o hotărâre prin care acopere toate cazurile similare. Astfel este generată o hotărâre pilot care identifică problemele sistemice sau structurale și precizează măsurile și termenele care trebuiesc avute în vedere pentru rezolvarea acestora.

Detalii cu privire la cazuri

Cazurile reclamanților se referă, la fel ca multe alte cazuri similare, la condițiile de detenție din diverse instituții de corecție din Bulgaria și la eficiența mecanismelor prin care deținuții puteau să se plângă și să solicite despăgubiri pentru prejudiciile rezultate din traiul în astfel de condiții. Curtea a constat că patru dintre reclamanți au fost deținuți în condiții atât de precare încât se poate considera că au fost supuși unor tratamente inumane și degradante; aceștia au trebuit să trăiască în spații spuraaglomerate (celulele lor având mai puțin de un metru pătrat pe cap de deținut) și lipsă de intimitate și încălcarea demnității atunci când era necesar mersul la toaletă (patru grupuri sanitare, o cabină de duș și două chiuvete cu apă curentă pentru 200 de persoane). Alte probleme invocate au inclus lipsa toaletelor și a apei curente în celule; lipsa accesului la grupuri sanitare în timpul nopții; iluminatul artificial pornit întreaga noapte; lipsa sistemelor de ventilație; încălzirea neadecvată și temperaturi foarte scăzute în timpul iernii; calitatea slabă a mâncării și lipsa accesului la îngrijire medicală adecvată. Unul dintre reclamanți s-a plâns și față de lipsa unor mecanisme eficiente în legislația bulgară care să îi permită să depună plângeri față de supraaglomerare și a condițiile materiale precare.

Hotărârea Curții

Ținând cont de toate aspectele legate de condițiile de viață ale reclamanților și de efectele combinate ale acestora, Curtea a considerat că toți au fost victime ale tratamentului inuman și degradant- fiind astfel încălcat grav articolul 3. Potrivit Curții, posibilitatea de a depune o plângere la Parchet nu constituie o procedură eficientă datorită lipsei participării corespunzătoare a deținutului în cadrul procedurii. Cât despre plângerile care puteau fi depuse în fața Ombudsmanului, această instituție nu poate fi considerată un mecanism eficient pentru că deciziile sale nu sunt obligatorii și nu au putere executorie. Prin urmare, legislația bulgară nu oferă remedii compensatorii și preventive care să fie suficient de sigure sau eficace. De aceea Curtea a considerat că a fost încălcat și articolul 13 coroborat cu articolul 3 din Convenție.

Măsuri specifice, termene și mecanisme pentru depuneri de plângeri

Curtea de la Strasbourg a sugerat o serie de măsuri pe care Bulgaria ar putea să le adopte pentru a-și rezolva problemele: construirea de penitenciare noi, impunerea de pedepse pentru perioade scurte și înlocuirea pedepsei cu închisoare cu alte sancțiuni.

Curtea a propus, de asemenea, introducerea de măsuri legislative specifice, cum ar fi înființarea unui organism independent care să monitorizeze centrele de detenție, să efectueze anchete eficiente legate de plângerile depuse de deținuți, să ofere despăgubiri și să emită decizii obligatorii și cu putere executorie. Curtea a mai sugerat și ca procurorilor din Bulgaria să li se consolideze competențele ce țin de supraveghere.

Curtea nu va suspenda examinarea plângerilor similare depuse împotriva Bulgariei în timpul celor 18 luni care i-au fost oferite statului pentru a înființa mecanisme eficiente pentru depunerea de plângeri. CEDO a acordat în hotărârea sa un total de 28.375 euro drept despăgubiri pentru trei dintre reclamanți, precum și 1.680 euro pentru costuri și cheltuieli.

Comitetul Helsinki din Bulgaria a acordat asistență juridică unuia dintre cei trei reclamanți, având o intervenție ca parte terță în acest caz.