Komt marteling voor in Italië?

​"Chiamiamola tortura" (Laten we het martelen noemen) is een campagne die twee jaar geleden door Antigone werd gestart en op 28 maart 2014 nieuwe leven in werd geblazen. Het doel is om marteling als misdaad te laten opnemen in het Italiaanse wetboek van strafrecht ondanks het feit dat de Italiaanse autoriteiten altijd beweren dat dit niet nodig is omdat verschillende vergelijkbare misdaadcategorieën al in het Italiaanse rechtssysteem zijn opgenomen.

Antigone zet haar strijd voort om marteling als specifieke misdaad erkend te krijgen nadat de Italiaanse Senaat de wetgeving hierover had goedgekeurd. De vereniging heeft de campagne opnieuw gestart om de aandacht van het grote publiek te wekken om ook de Kamer van Afgevaardigden ervan te overtuigen de wet te ondertekenen.

In 1989 ratificeerde Italië het VN Verdrag tegen marteling. De deelnemende landen moesten marteling als specifieke misdaad in hun wetboek van strafrecht opnemen. Italië heeft een dergelijke wet echter nooit aan haar nationale wetgeving toegevoegd. Het is des te verontrustender dat marteling in Italië wel degelijk voorkomt maar onvoldoende bestraft blijft.

Daarom vragen we iedereen die ons steunt om de petitie van Antigone te tekenen om het Italiaanse parlement zover te krijgen de wetgeving die marteling als misdaad definieert, goed te keuren. Duizenden mensen hebben al getekend. Doe jij dat ook?

Teken de petitie hier!