Verbetering in Italiaanse gevangenissen?

Een jaar geleden veroordeelde het Europees Hof voor de rechten van de mens Italië om de inhumane en vernederende behandeling van gevangenen. Het land kreeg een jaar de tijd om orde op zake te stellen. Hoe ziet het leven er nu uit in Italiaanse gevanissen?

In 2013 deed het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) uitspraak in de zaak Torreggiani en Anderen vs Italië voor het schenden van artikel 3 van de Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Mino Torreggiani en zes andere gevangenen werden geplaatst in overvolle cellen waar de levensomstandigheden door het EHRM werden omgeschreven als inhumaan en vernederend. Duizenden gelijksoortige klachten waren in Straatsburg aanhangig. Het EHRM besloot in de zaak van Torreggiani over te gaan tot een zogenaamde pilot judgement en schortte de uitspraken in alle andere zaken op. Italië kreeg een jaar de tijd om de gevangenisomstandigheden op orde te krijgen, en andere specifieke problemen uit de zaak Torreggiani aan te pakken. Nu dit jaar is verstreken is de vraag wat er in Italiaanse gevangenissen daadwerkelijk is veranderd. Associazione Antigone presenteert haar eerste video over de huidige omstandigheden.