Journalisten ontslagen van Poolse publieke radiozender gaan weer terug aan het werk

Journalisten Wojciech Dorosz en Marcin Majchrowski werden om "disciplinaire redenen" in december 2016 bij de Poolse Radio ontslagen. Beiden hebben een rechtszaak ingediend tegen het ontslag.

Tijdens een concilierende hoorzitting in augustus hebben de partijen een overeenkomst bereikt en werd besloten dat de journalisten eind september weer bij de Poolse Radio konden terugkeren.

Dit is opnieuw een zaak over de herinstelling van journalisten die op disciplinaire gronden zijn ontslagen bij publieke media na de hervorming van de wet op de nationale media raad in 2016.

Ondersteuning voor journalisten uit de lucht

De zaak begon in oktober 2016, toen twee nieuwsjournalisten van het Channel Three-radiostation uit de lucht werden gehaald. Een groep werknemers en andere medewerkers van het radiostation verklaarde solidariteit met de ontslagen collega's door onder meer een social media-actie te organiseren die #kogoniesłychać ("#whoissilenced" of "#wiewordthetzwijgenopgelegd) werd genoemd. Daarnaast sturrden zij een brief aan de raad van bestuur van de Poolse Radio.

In de brief vroegen 125 personen om "respect voor het principe van journalistieke onafhankelijkheid en integriteit en de werkcultuur van de Poolse radio."

Ontslag

Deze acties hebben geleid tot het beëindigen van diverse arbeidsovereenkomsten. De eerste radio-medewerker die na de indiening van de "Brief van 125" werd ontslagen was Paweł Sołtys, een journalist en voorzitter van een vakbond. Kort daarna werden twee andere leden van de raad van bestuur van de unie, Wojciech Dorosz en Marcin Majchrowski, ontslagen.

In ieder geval heeft de Poolse Radio de opzegging gerechtvaardigd door te beweren dat de ontslagen journalisten psychische druk uitoefenden op de bestuursraad van de Poolse Radio, "zwartmakerij" gebruikten en probeerde het werk van de raad en de hele Poolse Radio Corporatie te destabiliseren door 'het bestuur lastig te vallen' met bijvoorbeeld 'eisen van bemiddeling'.

De drie journalisten gingen in beroep tegen hun ontslag bij een rechtbank die gaat over arbeidscontracten.

Rechtszaak en schikking

Op 21 augustus 2017 heeft de rechtbank in de hoofdstad Warschau een zitting over de schikking gehouden in de zaak van de heer Majchrowski en Dorosz tegen de Poolse Radio. De rechtbank heeft de Helsinki Foundation for Human Rights toegestaan om zich als niet-gouvernementele organisatie aan te sluiten.

Uiteindelijk, nadat de raad in maart 2017 werd hervormd, hebben de partijen een regeling getroffen. De radio heeft ingestemd met de meeste eisen van journalisten in de verklaring van claims. In het bijzonder werden ze opnieuw aangenomen om bij de radio te komen werken, met dezelfde arbeidsvoorwaarden als van voor hun ontslag. De Poolse Radio Corporatie heeft ook ingestemd om Majchrowski en Dorosz te compenseren voor hun salarissen tijdens de ontslagperiode en een bedrag gedoneerd van twee keer 2,500 PLN aan een stichting voor de vrijheid van meningsuiting.