Tech & Rights

#WeDecide: Waarom willen we in een democratie leven? Deel 1.

Ook al winnen autoritaire en populistische regimes aan stemmen, is het volk nog steeds vastberaden om in een democratie te leven. Maar is de democratie onze steun wel waard? En waarom? Welke goede redenen hebben we voor het willen leven in een democratie?

by Orsolya Reich

Kortom, we kunnen twee verschillende redenen hebben om in een democratie te willen leven. Ten eerste willen we misschien democratie omdat we geloven dat het goed is om iets te bereiken dat we willen bereiken. Als een relatief rijke samenleving. Dit zijn de zogenaamde instrumentele rechtvaardigingen van democratie. En ten tweede willen we misschien in een democratie leven, omdat democratieën moreel wenselijk zijn, onafhankelijk van de doelen die we willen bereiken. Dit is vergelijkbaar met het kopen van een groot schilderij, niet omdat het de kleurharmonie van de muur van onze woonkamer zou verbeteren, maar omdat het een geniaal idee erachter heeft of omdat de kunstenaar een ongelooflijk goed oog heeft voor het weergeven van menselijke emoties. Dit worden intrinsieke rechtvaardigingen genoemd.

In dit artikel zullen we enkele mogelijke instrumentele rechtvaardigingen introduceren. We zullen je niet vertellen of en zo ja, welke rechtvaardigingen je zou moeten omhelzen. Maar we zijn benieuwd naar je mening.

Laat een reactie achter op onze Facebook-post en bespreek de redenen waarom je liever samen met ons en andere lezers in een democratie leeft.

Sommigen accepteren de democratie door te zeggen dat democratische politieke gemeenschappen mensen goede kansen bieden om een beter karakter te ontwikkelen. Democratie is goed voor ons, omdat mensen in een democratie over het algemeen meer autonoom zijn, omdat het mensen aanmoedigt om te denken in termen van het algemeen welzijn, en omdat deelname aan collectieve besluitvorming mensen dwingt om de verschillen in belangen en standpunten te waarderen. Mensen die in autocratische regimes leven hebben minder geluk in deze zin; ze hebben veel minder mogelijkheden om hun karakter te ontwikkelen.

Anderen onderschrijven de democratie door te zeggen dat het de beste besluitvormingsmethode is, omdat het mensen helpt de juiste beslissingen te nemen. Zelfs wanneer we individueel vrij dom zijn, kunnen we collectief slim zijn. Klinkt raar? Absoluut, maar het idee is niet zo gek. Stel dat je in het bos bent, het laat wordt en dat je moet beslissen of je links of rechts af moet slaan om bij de klimhut te komen. Je kans om het goed te doen is 51%. Je hebt snel naar de kaart gekeken voordat je aan je avontuur begon, maar het was eigenlijk gewoon een snelle blik en je bent geen goed richtingsgevoel. Hetzelfde geldt voor je wandelgroep. Als een van jullie de taak krijgt om de weg te kiezen, zullen jullie in 49 van de 100 gevallen jullie nachtverblijf met de beren moeten delen. Als je echter een stem uitbrengt, worden jullie kansen radicaal beter. Wanneer de groep groot genoeg is (10.000 leden - ja, ik weet het, nogal ongebruikelijk voor een wandeltocht), ook al heb je allemaal maar 51% kans om de goede weg te kiezen, zal het resultaat van de stemming leiden tot 99,99% kans om gelijk te hebben. Nee, we maken geen grapje. Kijk zelf maar.

Natuurlijk zijn de beslissingen die onze maatschappijen moeten nemen complexer dan het kiezen van de juiste weg op een bospad. We hebben misschien niet meer dan 50% kans om het goed te hebben bij een aantal vragen. In de meeste gevallen zijn er meer dan twee opties. En veel problemen die we ervaren zijn niet op te lossen door één enkele oplossing, maar door een aantal verschillende oplossingen die allemaal verschillende risico's en voordelen bieden voor verschillende lagen van onze bevolking. Desondanks zeggen sommigen dat ondanks deze complexiteiten, democratieën simpelweg een betere kans hebben om goede wetten te maken dan andere regeringsstructuren.

Weer anderen onderschrijven de democratie vanwege het materiële welzijn dat iedereen lijkt te waarborgen. Amartya Sen, de Nobelprijswinnende econoom en filosoof, wees er bijvoorbeeld op dat er nooit een substantiële hongersnood heeft plaatsgevonden 'in een onafhankelijk en democratisch land met een relatief vrije pers'. Dit komt omdat in democratieën de politieke elite prikkels heeft om rekening te houden met de belangen en behoeften van de meeste mensen in de samenleving.

Democratie is misschien wel een goed middel om een doel te bereiken. Maar is het slechts een goed middel om een doel te bereiken? Wat als democratieën op zichzelf waardevol zijn? Als je wilt lezen over de mogelijke intrinsieke rechtvaardigingen van de democratie, kom dan over een week terug en lees het volgende artikel in deze serie.

democratie , WeDecide , #WeDecide