Tech & Rights

#Vote4Values Methodologie

Wat bedoelen we met 'anti-waarden' en waar halen we onze data vandaan? Dit is de methodologie achter de #Vote4Values election tracker.

by Israel Butler

Wat bedoelen we met 'anti-waarden'?

Alle landen die lid willen worden van de EU moeten bewijzen dat ze waarborgen hebben zoals een vrije pers, vrij opererende groepen die zich inzetten voor grondrechten en de democratie en onafhankelijke rechtbanken. Regeringen moeten ook bewijzen dat ze wetten hebben die deze basiswaarden garanderen, zoals een grondwet die de vrijheid van meningsuiting en het recht op gelijke behandeling vaststelt. Deze standaarden staan vernoemd als de gemeenschappelijke waarden die alle Europese landen delen en waarop de samenwerking in de EU is gebouwd onder Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Wanneer we het hebben over partijen of politieke groeperingen die 'anti-waarden' zijn, hebben we het over partijen die in hun programma of in de praktijk bezig zijn met het ondermijnen van de basiswaarden van de rechtsstaat, pluralistische democratie en/of fundamentele rechten. De rechtsstaat verwijst naar een situatie waarin nationale rechtbanken onafhankelijk zijn en vrij van de invloed of controle van politici en waar politici en overheidsinstanties niet corrupt zijn.

Democratisch pluralisme verwijst naar het bestaan van vrije en eerlijke verkiezingen, evenals het bestaan van vrije en onafhankelijke journalistiek en het vermogen van mensen om verenigingen te vormen en deel te nemen aan vreedzame protesten. Fundamentele rechten verwijzen naar fundamentele vrijheden zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht om te protesteren, privacy of gelijke behandeling voor minderheden en historisch gemarginaliseerde groepen.

Hoe hebben we besloten wie anti-waarden zijn?

Om te besluiten of een bepaalde nationale partij de basiswaarden beschermt, hebben we gekeken naar of het Europees Parlement een resolutie over een onderwerp heeft aangenomen waarin de regering of het leiderschap van een bepaald land wordt aangesproken. Zulke resoluties zijn aangenomen door het Europees Parlement in de huidige periode (2014-19) over het leiderschap van Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië en Slowakije.

{{#open-1}}Vertel me meer {{/open-1}}

{{#hidden-1}} We hebben ook gekeken naar of een bepaalde politieke groep door experts wordt gezien als anti-basiswaarden. Op die manier hebben we de ENF en de EFDD groepen als anti-waarden geclassificeerd. Deze groepen worden door experts gezien als 'nativistisch', 'radicaal rechts' en 'autoritair' omdat zij tegen de pluralistische democratie, de bescherming van minderheden en gelijkheid zijn. Daarnaast zijn ze voor een politiestaat die een onrechtmatige beperking van de basisrechten zou vereisen. Voor voorbeelden, zie hier en hier.

Vanaf midden-april lijkt het dat twee extreemrechtse groepen, de ENF en de EFDD, niet meer zullen bestaan. Matteo Salvini, wiens partij onderdeel uitmaakte van de ENF, probeert nu een nieuwe politieke partij op te zetten voor extreemrechtse politieke partijen: De Europese Alliantie voor Volkeren en Naties (Engels: EAPN). Deze nieuwe groep verzamelt nog steeds nieuwe leden, maar uiteindelijk is het waarschijnlijk dat de meeste ENF-leden, sommige EFDD-leden en sommige ECR-leden in deze groep terecht zullen komen. Omdat de EAPN de ENF opvolgt en soortgelijke partijen zal aantrekken, classificeren we deze partij als anti-waarden.

Italië's Vijfsterrenbeweging wil een nieuwe politieke groep creëren maar heeft nog niet het minimum aantal landen gehaald. Het is op dit moment onderdeel van de EFDD groep, net als Nigel Farage's Brexitpartij. Daarom lijkt het erop dat de EFDD niet blijft voortbestaan. Daarom hebben we de overgebleven partijen van de EFDD, waaronder de Vijfsterrenbeweging, samen met de 'nieuwe' of 'niet-ingeschreven' partijen. We hebben deze partijen niet geclassificeerd als anti-waarden en het is geen politieke groep an sich. Het bevat partijen die (nog) geen groep hebben. Hou wel in gedachten dat deze categorie van EP-leden wel partijen kan bevatten die anti-waarden zijn.

Dus om je een volledige lijst te geven van anti-waarden politieke groepen en partijen:

  • Een politieke groep voor het Europees Parlement na de verkiezingen: Europese Alliantie van Volken en Naties (EAPN). Twee politieke groepen van het Europees Parlement voor de verkiezingen: Europa van Naties en Vrijheid en Europa van Vrijheid en Directe Democratie.
  • In de centrumlinkse S&D-groep: Partit Luburista (PL) in Malta, Partidul Sociaal Democraten in Roemenië en de SMER-partij in Slowakije.
  • In de centraal-liberale ALDE-groep: de ANO-partij in Tsjechië en de Roemeense ALDE-partij (de junior coalitiepartner van de centrum-linkse Partidul Social Democrat)
  • In de centrum-rechtse EPP hebben we de Hongaarse Fidesz-partij
  • In de rechtse Eurosceptische ECR zit de Poolse PiS-partij (Recht en Rechtvaardigheid)

Op bepaalde momenten verwijzen we naar andere partijen die als anti-waarden kunnen worden gezien. Dit zijn Golden Dawn (uit Griekenland), Jobbik (uit Hongarije), NPD (uit Duitsland) en Vox (uit Spanje). Deze partijen worden door experts gezien als 'radicaal' of 'extreem' rechts, wat betekent dat ze 'nativistische' of 'autoritaire' neigingen hebben. Zij bijvoorbeeld hier, hier en hier.{{/hidden-1}}

Waar halen we onze data vandaan en wat doen we met Brexit?

Om erachter te komen wat de huidige grootte is van de politieke groepen en het aantal leden van elk van de anti-waarden partijen, hebben we de website van het Europees Parlement gebruikt. Om de voorspelde grootte van iedere politieke groep te bepalen na de verkiezingen hebben we publiek toegankelijke data gebruikt van Politico's poll of polls. Deze bevat de geaggregeerde data van nationale polls en wordt regelmatig geüpdatet.

{{#open-2}}Vertel me meer {{/open-2}}

{{#hidden-2}} Sinds 11 april heeft Politico's poll data over hoe het Europees Parlement eruit zal zien als het VK meedoet aan de verkiezingen. Als het VK meedoet, zal het totale aantal zetels in het Europees Parlement 751 in plaats van 705 zijn.

We hebben ons gefocust op hoe het Europees Parlement eruit zal zien als het VK is vertrokken. Dit komt omdat zelfs als het VK meedoet, haar EP-leden waarschijnlijk niet lang zullen blijven, en het aantal weer snel zal zakken tot 705. Daarom is de participatie van het VK in de verkiezingen niet erg belangrijk op korte termijn.

Waarom is het 705?

Er komen 73 EP-leden uit het VK. Elk land krijgt een aantal EP-leden toegekend op basis van hun populatie. Het is de bedoeling dat wanneer het VK vertrekt, de 73 zetels zullen worden herverdeeld over andere landen, als erkenning van hun stijging in populatie.

Wat Politico's poll of polls niet doet, is het uitsplitsen van EP-leden van verschillende nationale partijen die allemaal lid kunnen worden van dezelfde politieke groep op EU-niveau, waarvan sommige wél en anderen níet zijn aangesloten bij een nationale anti-EU-partij. Dit is het geval voor Roemeense leden van de S&D-groep en de ALDE-groep, Poolse leden van de ECR-groep en Tsjechische leden van de ALDE-groep. In deze gevallen hebben we bij het ontbreken van meer gedetailleerde gegevens van Politico's poll of polls-gegevens voor de verkiezingen van 2019 gevolgd in het besef dat dit leden van partijen kan omvatten die niet in feite een anti-waardenagenda hebben. Als je meer wilt weten over hoe het team bij Polticio's poll of polls zijn polls heeft samengesteld, leggen ze hun methodologie uit op hun website. {{/hidden-2}}

Hoe weten we welke nationale partijen zich bij welke Europese politieke groepen gaan aansluiten?

We gaan ervan uit dat de samenstelling van de fracties min of meer hetzelfde blijft als nu. Waar groepen al hebben aangekondigd dat ze een nieuw lid zullen verwelkomen, hebben we dit weerspiegeld. Dit komt omdat onze tracker is gebaseerd op Politico's poll of polls data die zulke ontwikkelingen verwerkt. Voorbeelden zijn de ECR-groep (die een Franse partij, Debout la France heeft verwelkomd) en de ALDE-groep (die naar verwachting La Republique en Marche van Macron zal verwelkomen). De tracker weerspiegelt hoe de politieke groepen er op 23 april 2019 voor stonden, volgens Politico's poll of polls.

{{#open-3}}Vertel me meer {{/open-3}}

{{# hidden-3}} Natuurlijk is het mogelijk dat er nieuwe ontwikkelingen in verschillende landen zijn en dat de loyaliteiten kunnen verschuiven. Als de centrumrechtse EPP bijvoorbeeld een coalitie zou vormen die deel uitmaakt van de ECR, zouden we de Poolse EP-leden uit die groep kunnen zien stappen. Dat komt omdat de ECR-groep de regerende partij van Polen bevat en de EVP-fractie de oppositiepartij van Polen bevat. Beide partijen zijn bitter tegengesteld en het is onwaarschijnlijk dat de twee op EU-niveau zouden willen samenwerken.

Iets anders dat moeilijk vooraf te weten is, is wat nieuwe partijen of ''niet-ingeschreven" EP-leden kunnen doen. Als er bijvoorbeeld een coalitie van conservatieven en anti-waarden zou zijn, is het mogelijk dat sommige leden van het Europees Parlement die waarschijnlijk als anti-waarden kunnen worden beschouwd, zich bij hen willen voegen of zich willen aansluiten bij een van de politieke groepen die deel uitmaken van deze coalitie. . Evenzo kunnen er nieuwe partijen zijn met anti-waarden agenda's, zoals de Spaanse Vox, die pas na de verkiezingen zal besluiten zich bij een bestaande politieke groep aan te sluiten. We hebben deze kwesties benoemd waar we denken dat deze mogelijkheden relevant zijn. {{/hidden-3}}

Lees meer:

Wat doet het Europees Parlement precies en waarom is het zo belangrijk? Lees hier verder.

Dit zouden wel eens de meest belangrijke Europese verkiezingen kunnen worden. Waarom? Kijk deze video..

Doe onze quiz om te zien of je moet stemmen in deze Europese verkiezingen

Als je er helemaal klaar voor bent, duik dan in onze #Vote4Values Tracker.

#Vote4Values