Tech & Rights

Open brief artikel 13 - toezicht op en filteren van internet content is onacceptabel

Hier is de open brief van 57 ondertekenaars die EU-beleidsmakers vragen om artikel 13 van het nieuwe auteursrecht op de digitale interne markt te schrappen.

by LibertiesEU

Liberties and EDRI hebben een open brief geïnitieerd waarin de leden van het Europees Parlement worden gevraagd om artikel 13 uit de ontwerp-richtlijn over auteursrecht te schrappen. De brief werd ondertekend door 57 mensenrechten- en digitale rechtenorganisaties.

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om internetbedrijven die gebruikersgegenereerde content delen en opslaan, zoals video- of foto-sharingplatforms of zelfs websites waarop creatieve teksten worden geschreven, te dwingen om uploads naar hun diensten te filteren. De ondertekenaars betogen dat het voorstel zou leiden tot overmatige filtering en verwijdering van content, terwijl tegelijkertijd voortdurend de gebruikersactiviteit online wordt gecontroleerd. Deze voorwaarden zouden inbreuk maken op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie en privacy. Daarom vragen de organisaties de leden van het Europees Parlement artikel 13 uit het voorstel te schrappen.

Dit is onze open brief:

Geachte voorzitter Juncker,

Geachte voorzitter Tajani,

Geachte voorzitter Tusk,

Geachte premier Ratas,

Geachte premier Borissov,

Geachte ministers,

Geachte Europarlementariër Voss,

Geachte Europarlementariër Boni,

Ondergetekende belanghebbenden vertegenwoordigen fundamentele rechten organisaties.

Fundamentele rechten, gerechtigheid en de rechtsstaat zijn inherent verbonden en vormen kernwaarden waar de EU op is gebaseerd. Elke poging om deze waarden te verwaarlozen ondermijnt het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten dat nodig is om de EU te laten functioneren. Een dergelijke poging zou ook de verplichtingen van de Europese Unie en de nationale overheden aan hun burgers ondermijnen.

Artikel 13 van het voorstel over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt bevat verplichtingen voor internetbedrijven die ze onmogelijk zouden kunnen voldoen zonder dat er te veel beperkingen aan de fundamentele rechten van burgers zouden worden opgelegd.

Artikel 13 introduceert nieuwe verplichtingen voor internetdienstverleners die door gebruikers gegenereerde content delen of opslaan, zoals video- of foto-sharingplatforms of zelfs creatieve websites, waaronder verplichtingen om de uploads naar hun diensten te filteren. Artikel 13 lijkt juridische onzekerheid te veroorzaken doordat online diensten geen andere mogelijkheid hebben dan om de mededelingen van de EU-burgers te controleren, te filteren en te blokkeren als ze winstgevend willen blijven.

Artikel 13 gaat in tegen de bestaande regels en de jurisprudentie van het EU Hof van Justitie. De richtlijn elektronische handel (2000/31 / EG) regelt de aansprakelijkheid voor internetbedrijven die content van gebruikers opslaan. Volgens de bestaande regels is er een verplichting om i te verwijderen die de auteursrechtelijke regels schendt, zodra de provider op de hoogte is gesteld van de schending.

Artikel 13 zou deze bedrijven dwingen om actief toezicht te houden op de content van hun gebruikers, wat in strijd is met de "geen algemene verplichting om toezicht te houden"- regel in de richtlijn inzake elektronische handel. Het vereiste om een systeem voor het filteren van elektronische communicatie te gebruiken is tweemaal afgewezen door het Hof van Justitie, in de gevallen Scarlet Extended (C 70/10) en Netlog / Sabam (C 360/10). Daarom zou een wetgevingsvoorschrift waarin internetbedrijven worden verplicht om een filtersysteem te installeren vrijwel zeker door het Hof van Justitie worden afgewezen, omdat het in strijd zou zijn met het vereiste dat er een eerlijk evenwicht moet worden gevonden tussen het recht op intellectueel eigendom enerzijds en de vrijheid van zaken doen en het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals het ontvangen of verstrekken van informatie, anderzijds.

Met name zou de verplichting om inhoud op deze manier te filteren in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten. Als internetbedrijven verplicht zijn om filtermechanismen toe te passen om mogelijke aansprakelijkheid te vermijden, zullen ze dat doen. Dit zal leiden tot overmatig filteren en verwijderen van inhoud en het beperken van de vrijheid om informatie te geven aan de ene kant en de vrijheid om informatie te ontvangen aan de andere kant.

Als de EU-wetgeving in strijd is met het Handvest van de grondrechten, zullen de nationale constitutionele rechtbanken waarschijnlijk in de verleiding komen om dit opzij te zetten en we kunnen verwachten dat een dergelijke regel door het Hof van Justitie nietig zal worden verklaard. Dit is wat er gebeurd is met de richtlijn inzake gegevensbehoud (2006/24 / EG), toen de EU-wetgevers compatibiliteitsproblemen met het Handvest van de grondrechten negeerden. In 2014 verklaarde het Hof van Justitie de gegevensbeschermingsrichtlijn ongeldig omdat het het Handvest schond.

Rekening houdend met deze argumenten vragen we de relevante beleidsmakers om artikel 13 te verwijderen.

Getekend,

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

European Digital Rights (EDRi)

Access Info

ActiveWatch

Article 19

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL)

Association for Progressive Communications (APC)

Association for Technology and Internet (ApTI)

Asociación de Internautas

Association of the Defence of Human Rights in Romania (APADOR)

Associazione Antigone

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

Bits of Freedom (BoF)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy & Technology (CDT)

Centre for Peace Studies

Centrum Cyfrowe

Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Code for Croatia

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation (EFF)

epicenter.works

Estonian Human Rights Centre

Freedom of the Press Foundation

Frënn vun der Ënn

Helsinki Foundation for Human Rights

Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights

Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Watch

Human Rights Without Frontiers

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

International Partnership for Human Rights (IPHR)

International Service for Human Rights (ISHR)

JUMEN - Human Rights Work in Germany

Justice & Peace

La Quadrature du Net

Media Development Centre

Miklos Haraszti (Former OSCE Media Representative)

Modern Poland Foundation

Netherlands Helsinki Committee

One World Platform

Open Observatory of Network Interference (OONI)

Open Rights Group (ORG)

OpenMedia

Panoptykon

Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)

Reporters without Borders (RSF)

Rights International Spain

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Statewatch

The Right to Know Coalition of Nova Scotia (RTKNS)

Xnet

CC: Permanent and Deputy Permanent Representatives of the Members States to the EU

CC: Chairs of the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Shadow Rapporteurs and MEPs in the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Secretariats of the JURI and LIBE Committees in the European Parliament

CC: Secretariat of the Council Working Party on Intellectual Property (Copyright)

CC: Secretariat of the Council Working on Competition

CC: Secretariat of the Council Research Working Party


copyright