Tech & Rights

Fonds voor Tsjechen met negatieve vaccinatie-effecten

Tsjechië richt een fonds op voor mensen bij wie negatieve reacties optreden na het krijgen van een inenting.

by The League of Human Rights

Tsjechen waarbij zich ernstige negatieve reacties voordoen na het krijgen van een inenting kunnen binnenkort rekenen op een vergoeding van de Tsjechische regering. Die richt hiervoor namelijk een speciaal fonds op als reactie op de grote hoeveelheid kritiek vanuit de samenleving (waaronder de League of Human Rights) op het programma voor verplichte vaccinatie voor kinderen.

''Op dit moment richt Tsjechië een schadevergoedingsfonds op voor mensen die te maken krijgen met ernstige bijwerkingen van een vaccinatie'', vertelt Roman Chlíbek, wetenschappelijk secretaris bij de Tsjechische Vereniging voor inentingen. ''Ook al komen ze niet vaak voor, kunnen bijwerkingen wel optreden en van te voren niet worden uitgesloten. Het opzetten van dit fonds geeft blijk van de ontwikkeling die ons land op dit gebied maakt.''

Om gezondheidsredenen weigeren sommige ouders mee te werken aan de verplichte vaccinatie van hun kind. Kort geleden nog kregen twee ouders hiervoor een boete van - omgerekend - meer dan 200 euro opgelegd, waarna zij een klacht indienden bij het Tsjechisch Constitutioneel Hof. Dit hof bevestigde dat het een ouderlijke plicht is kinderen te laten inenten - een besluit dat later ook is gebruikt voor vergelijkbare uitspraken in andere rechtbanken. Volgens deze jurisprudentie mogen ouders op basis van gezondheidsrisico's de vaccinatie van hun kinderen dus niet boycotten. Met de oprichting van het fonds komt de regering degenen bij wie negatieve vaccinatie-effecten optreden toch enigszins tegemoet.

Tsjechië , vaccinatie , inenting , vaccineren , inenten , kinderen , League of Human Rights