Tech & Rights

'Mensen, geen pakketten': Een nieuw rapport over migrantenbescherming in Italië

Elke minuut worden 24 mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten door geweld of vervolging. Een nieuw rapport kijkt naar de uitvoering van internationale bescherming van migranten in Italië.

by Federica Brioschi
“Rapport over de internationale bescherming in Italië 2016”
De presentatie van het derde "Rapport over Internationale Bescherming in Italië 2016" vond plaats in het hoofdkwartier van de Nationale Vereniging van Italiaanse Gemeenten (ANCI) op 16 november.

Het rapport werd voorbereid door een coalitie van de belangrijkste organisaties op het gebied van migratie: ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes en Servizio dello SPRAR, in samenwerking met UNCHR.

De presentatie werd begeleid door Leonardo Domenici, president van Fondazione Cittalia, die het belang van het rapport onderstreepte als een objectief beginpunt voor het gesprek over migratie. Het thema van het rapport, naast het beschrijven van het algemene fenomeen migratie, richtte zich speciaal op de geestelijke gezondheid van migranten.

Veronica Nicotra, secretaris-generaal van ANCI, benadrukte dat migratie een langetermijnsfenomeen is, en het dus nodig is om het beleid gebaseerd op een noodsituatie te wijzigen naar een plan gebaseerd op een genormaliseerde situatie. Er moet ook veel gedaan worden aan de herverdeling van migranten op zowel een Europees als een Italiaans niveau. In Italië is het SPRAR-systeem het beginpunt om met migratie om te gaan in een genormaliseerde manier, maar het kan nog veel verbeterd worden.

De bevindingen: Europa

De inhoud van het rapport werd gepresenteerd door Mgr. Gian Carlo Perego, algemeen directeur van Fondazione Migrantes. Het aantal ontheemden wereldwijd in 2015 was 65,3 miljoen, waarvan 21,3 miljoen vluchtelingen, 3,2 miljoen asielzoekers en 40,8 miljoen binnenlandse ontheemden.

Dit betekent dat elke minuut 24 mensen gedwongen worden hun huis te verlaten om conflicten, armoede, ongelijkheid, landjepik of instabiliteit door terroristische aanvallen of andere vormen van geweld te ontvluchten.

Ongeveer 51 procent van hen bestaat uit jongeren. De meest voorkomende landen waar migranten hun toevlucht zoeken zijn Turkije, Pakistan, Libanon en Iran, de landen van oorsprong zijn vaak Syrië, Afghanistan, Somalië en Zuid-Soedan.

Ongeveer 51% van de migranten zijn jongeren, meestal uit Syrië, Somalië, Afghanistan of Zuid-Soedan.

In 2015 dienden de meeste migranten in Europa verzoeken in tot internationale bescherming in Duitsland, Hongarije en Zweden. Duitsland bleef op de eerste plek tijdens 2016, gevolgd door Italië. Bij ongeveer 43 procent van alle verzoeken werd een vorm van internationale bescherming toegewezen.

De bevindingen: Italië

In Italië kwamen minder migranten aan in 2015 dan in 2014. Migranten kwamen vooral uit Eritrea, Nigeria en Somalië.

Het SPAR-systeem biedt plaats aan ongeveer 30.000 mensen. Meer dan 40 procent hiervan heeft al een vorm van internationale bescherming gekregen, terwijl 60 procent nog wacht op antwoord.

Het rapport stelde vast dat er veel factoren zijn die invloed hebben op de geestesgezondheid van migranten, maar de twee grootste factoren zijn de traumatische ervaringen die zij ondergaan op weg naar Italië en de problemen bij het integreren in een nieuwe maatschappij.

Aanbevelingen

Het rapport eindigt met aanbevelingen voor de Europese Unie en aan Italië. In het bijzonder moet de EU haar verplichtingen aan de mensenrechten van vluchtelingen eerbiedigen; er moeten stappen genomen worden om aanvragen voor internationale bescherming makkelijker te maken vanuit de ambassades in de herkomstlanden. Ook moet de Dublin III-verordening herzien worden en moet de EU erop toezien dat bilaterale verdragen in overeenstemming zijn met de beginselen van mensenrechten.

Italië wordt aangespoord om effectieve kwaliteitsnormen en controlesystemen in SPRAR-programma's te implementeren.

Met betrekking tot het Italiaanse systeem is er een dringende behoefte om verordeningen en wetten te implementeren die het makkelijker maken voor het SPRAR-systeem om te functioneren en om aan kwaliteitsnormen en controlesystemen de effectiviteit van de beschikbare programma's te toetsen. Verder staat het rapport erop dat mensen die op het gebied van communicatie werken juiste en betrouwbare informatie worden gegeven om conflictsituaties in de maatschappij te vermijden.

'Mensen, geen pakketten'

Matteo Biffioni, de burgemeester van Prato en de vertegenwoordiger van het immigratiebureau van ANCI onderstreept de noodzaak het SPRAR-systeem te versterken, aangezien het één van de beste werkwijzen op Europees niveau is.

"Migranten zijn mensen, geen pakketten," zei Matteo Biffioni

Domenico Manzione, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, was het eens met de aanbevelingen, met name de mogelijkheid om asielprocedures te beginnen in de ambassades van de landen waar het fenomeen van migratie ontstaat.

Het rapport wordt op 7 december gepresenteerd aan het Europees Parlement in Brussel.

Cild , migranten , Italië , Sprar , asielzoekers , vluchtelingen , migratie , internationale bescherming , vrije migratie