Democracy & Justice

Polen grijpt controle over financiering NGO's om critici het zwijgen op te leggen

Door de controle te nemen over hoe de financiering van het maatschappelijk middenveld wordt verdeeld, kan de overheid het werk van organisaties die het niet goedkeurt ernstig hinderen.

by Jonathan Day

Met de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak in puin en de publieke media onder de duim, is de regering verder gegaan met haar volgende doel: het maatschappelijk middenveld. Het is een zeer verontrustende aanval op de rechtsstaat: we hebben onafhankelijke rechtbanken nodig om ervoor te zorgen dat de overheid handelt volgens de wet. We hebben onafhankelijke media nodig om ervoor te zorgen dat de overheid de bevolking niet kan hersenspoelen. En we hebben NGO's nodig zodat de mensen in contact kunnen komen met politici en ze ter verantwoording kunnen roepen.

Via een wet die op 16 oktober in werking trad, controleert de regering van de politieke partij PiS (Wet en Rechtvaardigheid) nu het proces van het verdelen van publieke financiering aan niet-gouvernementele organisaties. Een nieuw orgaan, het National Institute of Freedom - Centre for Civil Society Development, zal nu beslissen welke NGO's publieke middelen ontvangen. Hoewel een raad van bestuur toezicht houdt op het instituut, zullen vertegenwoordigers van NGO's slechts een minderheid vormen van deze raad, terwijl de rest door de regering wordt benoemd. NGO-vertegenwoordigers zullen daarom besluiten van de door PiS aangestelde meerderheid niet kunnen blokkeren.

Bovendien zal de premier de directeur van het instituut aanwijzen, die over een enorme bevoegdheid zal beschikken. Omdat de regels voor het financieren van competities niet expliciet in de wetgeving zijn vastgelegd, wordt aan de directeur een enorme mate van discretie op dit gebied gegeven. De wet staat hem ook toe om openbare taken te delegeren aan bepaalde NGO's. Dit heeft tot gevolg dat de directeur vrijwel volledige controle heeft over de verdeling van publieke middelen.

Politisering van de financiering van het maatschappelijk middenveld

Het vorige systeem voor het verdelen van fondsen was gedecentraliseerd: onafhankelijke organisaties bepaalden hoe publieke gelden van de EU en de EER/Noorwegen-subsidies moesten worden verdeeld. (Deze laatste zijn middelen die IJsland, Liechtenstein en Noorwegen hebben verstrekt om de fundamentele Europese waarden zoals democratie, verdraagzaamheid en de rechtsstaat te versterken, in ruil voor toegang van die landen tot de interne markt van de EU.) Dit proces was transparant en was niet politiek. Onder het National Institute of Freedom worden middelen 'onafhankelijk of via een open oproep tot het indienen van voorstellen' toegewezen. Waarom er twee methoden zijn en wat 'onafhankelijk' eigenlijk betekent, is onduidelijk. Maar in het geval er twijfels waren over de bedoelingen van de regering, zei PiS-senator Andrzej Bobko dat, net zoals de overheid publieke middelen niet kan gebruiken om 'een organisatie die de platte aarde wil bevorderen' te ondersteunen, het ook geen steun kan bieden voor 'een organisatie die schadelijke theorieën over seksualiteit promoot '. Dit is zeker een verwijzing naar LGBTI-organisaties.

De overheidsovername van NGO-financiering zou vooral schadelijk kunnen zijn in Polen, waar het maatschappelijk middenveld enorm groot (er zijn ongeveer 100.000 geregistreerde NGO's in het land) en enorm belangrijk is: NGO's beheren ongeveer 8% van het onderwijssysteem en bijna elke daklozenopvang en sportvereniging. En natuurlijk is er het cruciale werk dat ze doen om de rechten van vrouwen, minderheden en andere gemarginaliseerde groepen te beschermen en de regering ter verantwoording te roepen.

Om dit werk uit te voeren ontvangen Poolse NGO's jaarlijks ongeveer € 1 miljard aan publieke middelen, hetzij van de overheid of lokale overheden. De minister van cultuur, Piotr Glinski, zei dat het nieuwe instituut nodig was om "de behoeften van NGO's aan te pakken, met name kleinere, lokale NGO's, die tot nu toe onvoldoende ondersteuning hebben gekregen." Dit klinkt nobel, maar in feite is de overgrote meerderheid van de 'kleinere, lokale NGO's in Polen rechtstreeks verbonden met de katholieke kerk, terwijl de grootste en meest gerenommeerde organisaties, zoals Liberties-lid de Helsinki Foundation for Human Rights, omgaan met zaken die PiS niet ondersteunt, zoals migratie en LGBTI-rechten. De overheid controle geven over de toegang van deze organisaties tot publieke middelen zou het mogelijk maken geld naar groepen te sturen die werken aan kwesties waar de overheid om geeft, terwijl anderen worden verwaarloosd.

Lastercampagne

De campagne van de Poolse regering tegen NGO's krijgt hulp van de staatsvriendelijke media. De belangrijkste publieke nieuwsservice van het land, TVP 1 - die volgens waarnemers zeer partijdig is geworden sinds PiS aan de macht kwam in oktober 2016 -heeft tenminste zeven programma's uitgezonden met betrekking tot NGO's. De programma's beeldden groepen uit het maatschappelijk middenveld af als criminelen, en beweerden dat maar liefst 10 prominente Poolse NGO's hun geld ontvangen via fraude en corruptie. Alle aantijgingen tijdens de programma's werden niet ondersteund door enig bewijs. In plaats daarvan beeldden opvallende grafische beelden de NGO's af als maffia-achtige groepen die rijk werden van het geld van de belastingbetaler en hun orders ontvingen van George Soros.

De regering heeft ook de politiediensten van het land betrokken bij het harde optreden tegen het maatschappelijk middenveld. Vorige maand werden de kantoren van twee vrouwenrechtengroepen die deelnamen aan massale protesten tegen de beperkende abortusrechten in het land doorzocht door politie. Computers en documenten die cruciaal waren voor hun werk werden in beslag genomen. Het Women's Rights Center, een van de twee doelgroepen van de invallen, beschouwde de gebeurtenis als een "voorwendsel of waarschuwingssignaal om geen activiteiten te ondernemen die niet in overeenstemming waren met de regerende partij."

De media gebruiken om NGO's te belasteren kan bijzonder gevaarlijk zijn omdat het mensen aanmoedigt om zich ook tegen hen te verzetten, vaak met gewelddadige gevolgen. Fysieke aanvallen op NGO's vallen vaak samen met de lastercampagne van de regering. Tegen het begin van 2016 werd er in de kantoren van twee LGBTI-rechtengroepen ingebroken en het onderzoek werd snel afgeblazen omdat de autoriteiten beweerden dat het onmogelijk zou zijn om de aanvallers te identificeren. In juni van dit jaar doorzochten onbekende daders het kantoor van LGBTI-rechtenorganisatie Stonewall Group in Poznań.

Zoals gezien in Hongarije

De poging van Polen om de financiering van onafhankelijke NGO's te controleren is niet origineel. In 2014 startte de Hongaarse overheid een lastercampagne tegen NGO's en de Noorse regering, waarbij deze de laatste beschuldigde van het gebruik van de EER/Norwegen-subsidies om de politiek in Hongarije te beïnvloeden. In september deed de politie een inval bij de kantoren van Ökotárs en DemNet, twee NGO's die verantwoordelijk zijn voor de distributie van Noorse subsidies. De privéwoningen van hun werknemers werden ook doorzocht, allemaal onder het mom van een onderzoek naar 'frauduleus wanbeheer van fondsen'.

De regering heeft nooit geloofwaardig bewijsmateriaal ter ondersteuning van haar beschuldiging verstrekt en het onderzoek leek te sluimeren in de aanloop naar het nationale referendum over de migrantenquota. Gesterkt door het resultaat hiervan (de stemming was ongeldig omdat er te weinig mensen naar de stembus gingen), hernieuwde de regering haar aanvallen op NGO's, creëerde een nieuw orgaan om fondsen te verdelen en nam een wet aan in juni die vereist dat NGO's die buitenlandse financiering ontvangen zich registreren als 'buitenlandse agenten'.

Wat nu?

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe ernstig het nieuwe proces het werk van NGO's zal hinderen, met name voor die organisaties die zich richten op migratie, vrouwen- en minderheidsrechten en LGBTI-kwesties. Medio oktober kondigden vertegenwoordigers van Noorwegen en Polen een overeenkomst aan die toelaat dat EER-subsidie-geld naar het land blijft stromen. Toch is het onduidelijk welk orgaan verantwoordelijk is voor de verdeling van dit geld. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Batory Foundation deze rol zal blijven uitvoeren.

Ondanks deze onzekerheid is er ook veel duidelijk: de Poolse overheid heeft een onzekere omgeving gecreëerd voor NGO's. Kerkgerelateerde groepen en groepen die werk verrichten dat door de regering wordt goedgekeurd, krijgen de voorkeur, terwijl vrouwenrechten- en LGBTI-rechtengroepen minder financiering zullen krijgen en meer controle op hun werk zullen zien. PiS heeft nu bijna volledige controle over de rechterlijke macht, de openbare media en het maatschappelijk middenveld - drie kritische bolwerken tegen autoritarisme. Het is een situatie die niet mag worden getolereerd in de Europese Unie. Het is van cruciaal belang dat de EU opkomt tegen deze democratische terugval, anders loopt het het risico dat dit genormaliseerd wordt.

Maar het Poolse volk moet niet wachten op Brussel om tegen de nieuwe wetgeving in te gaan. Openbare demonstraties hebben de PiS-agenda dit jaar al beïnvloed, toen dagen van massale protesten in steden in het hele land president Andrzej Duda ertoe bewogen een veto uit te spreken over twee controversiële hervormingen van de rechterlijke macht. Nu is het tijd voor aanhoudende publieke druk om het onafhankelijke maatschappelijke middenveld in Polen te redden. Het is ook tijd voor mensen om NGO's te steunen door middel van vrijwilligerswerk en privédonaties - elk klein beetje helpt, en elk klein beetje helpt NGO's om druk te weerstaan door middel van financiering. En tot slot, de EU kan direct iets doen, zonder rechtstreeks tegen de politieke macht in Warschau in te gaan: het kan een Europees Fonds voor Democratie oprichten om NGO's die in de Unie werken te ondersteunen.

Deze organisaties werken elke dag om onze rechten en vrijheden te verdedigen. Het is nu onze beurt om op te staan en de verdedigers te verdedigen.

maatschappelijk middenveld , financiering , NGOs , Polen