Tech & Rights

Bring out our Girls: Het tragische verhaal van de Nigeriaanse vrouwen in een Italiaanse gevangenis

Tientallen Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel worden in een Italiaanse gevangenis voor immigranten en met deportatie bedreigd. Plaatstelijke NGO’s vechten voor hun vrijheid.

by Corallina Lopez Curzi
(Photo by Giacomo Zandonini)

Van de ene hel naar de andere: Uit Nigeria ontsnapt en in de Ponte Galeria CIE gestopt

Zesenzestig Nigeriaanse vrouwen die uit de hel van het geweld van Boko Haram zijn ontsnapt kwamen er uiteindelijk achter dat zij in het grootste Italiaanse detentiecentrum voor immigranten terecht kwamen, van waaruit zij met deportatie worden bedreigd.

Eind juli bereikten zij Italië onder zware psychologische en lichamelijke omstandigheden, maar ondanks dat ze duidelijk slachtoffers zijn van martelingen en mensenhandel, werden ze niet eens geïnformeerd over hun recht om asiel aan te vragen en vrijwel direct werden zij naar de beruchte gevangenis voor ongedocumenteerde migranten (Centrum voor Identificatie en Expulsie, dus uitzetting) Ponte Galeria in Rome gebracht. Op hun lichaam en ziel dragen zij de littekens van het geweld dat ze moesten ondergaan en ondanks dat is hen niet de bescherming waar ze recht op hebben verschaft. Integendeel: ze hebben nog meer trauma’s opgelopen door zonder uitleg te worden vastgehouden in de Ponte Galeria ‘gevangenis’. Inmiddels zijn ze al zes weken in administratieve detentie en is de meerderheid in erg slechte omstandigheden, hoewel vier van hen op 3 september uiteindelijk hun vrijheid en humanitaire bescherming kregen en twaalf anderen net hun verblijfsvergunning hebben ontvangen. De meerderheid is in afwachting op de uiteindelijke resultaten van hun asielaanvraag, maar staat nog steeds bloot aan de mogelijkheid om terug te worden gebracht naar Nigeria.

Tussenkomst van Lasciate CI Entrare: zoek de aandacht van de speciale rapporteur van de VN voor mensenhandel

De Nigeriaanse vrouwen die in de Ponte Galeria gevangen worden gehouden zijn niet in de steek gelaten. Direct nadat ze in het immigratiedetentiecentrum zijn gebracht, zijn er stafleden van de Italiaanse NGO Be Free (een sociaal samenwerkingsverband dat slachtoffers van mensenhandel, geweld en discriminatie helpt) die als eerste hun onmenselijke behandeling afkeurde. LasciateCIEntrare is een campagne tegen de administratieve detentie van vluchtelingen. In augustus kwamen activisten van deze campagne (ruwweg vertaald als laten we de CIE binnengaan) binnen en ontmoetten de Nigeriaanse vrouwen tijdens twee toegestane bezoeken aan Ponte Galeria. Een derde toegangsverzoek werd geweigerd. Deze twee organisaties zoeken nu de aandacht van de speciale VN rapporteur voor Mensenhandel in deze zaak om de deportatie van de Nigeriaanse vrouwen te voorkomenen hen de veilige haven te bieden waar zij recht op hebben.

Kijk voor meer informatie hier en hier.