Tech & Rights

Nederlandse Tweede Kamer wil menswaardige en sociale omgang met vluchtelingen

De Tweede Kamer heeft zich eind maart uitgesproken voor een ruimhartiger Europees asielbeleid en daarmee het gelanceerde VVD-plan om het Europees asielbeleid af te schaffen en de grenzen te sluiten, definitief naar de prullenbak verwezen.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Photo: Zoriah - Flickr/CC Content

Op 31 maart 2015 werd een motie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen zich in te spannen voor een humanitaire reddingsmissie in de Middellandse Zee en meer mogelijkheden voor vluchtelingen om legaal naar Europa te komen.

“Mensen die in hun eigen land niet meer veilig zijn hebben recht op asiel, dat is een basaal mensenrecht. Om die reden moeten we het ook voor vluchtelingen mogelijk maken om op een normale manier asiel aan te vragen, zonder dat zij daarbij hun leven hoeven te wagen door op een gammel bootje de Middellandse Zee over te steken. Een groot deel van de illegale migratie valt te verklaren door het feit dat legale migratie in veel gevallen onmogelijk is," aldus Linda Voortman.

De motie Voortman-Kuiken stelt het Nederlandse standpunt over het asielbeleid van de Europese Unie op belangrijke punten bij. Zo vraagt de motie Voortman-Kuiken om een humanitaire missie die tot doel heeft levens van vluchtelingen in de Middellandse Zee te redden. De huidige Frontex-missie heeft enkel grensbewaking tot doel. Volgens Voortman zouden Europese schepen niet enkel bij de Europese kust moeten patrouilleren, maar een groter deel van de Middellandse Zee gaan bestrijken om vluchtelingen te redden.

De motie Voortman-Kuiken verzoekt de regering, met het oog op het standpunt van de Europese Raad over migratie, in te zetten op de volgende elementen:

  • een gemeenschappelijk Europees asielbeleid en het waarborgen van asielbescherming en fatsoenlijke opvang in alle EU-landen;
  • investeren in en bevorderen van goede opvang in de regio;
  • een humanitaire missie in de Middellandse Zee die niet alleen toeziet op grensbewaking maar ook het doel heeft om levens van vluchtelingen te redden;
  • een Europees hervestigingsbeleid met deelname van alle EU-landen;
  • opzetten van een systeem van veilige en legale migratie;
  • een harde en effectieve aanpak van mensensmokkel.