Tech & Rights

We moeten mensenrechten gebruiken om door de coronacrisis te komen

Ons recht op vrije pers, ons recht op vereniging en ons recht op gezondheidszorg en sociale zekerheid moeten worden gebruikt om ons door de coronacrisis heen te slaan.

by Israel Butler

Tijdens de pandemie hopen we dat onze leiders doen wat het beste is om ons te beschermen. Maar hoe zorgen we ervoor dat ze de juiste keuzes maken over wat ze moeten doen en waar ze openbare middelen in investeren? Hier zijn vier manieren waarop mensenrechten ons de instrumenten geven om ervoor te zorgen dat onze regeringen de juiste beslissingen nemen.

Vrije en onafhankelijke media houden een regering scherp

We willen er allemaal zeker van zijn dat onze leiders er alles aan doen om ons te beschermen. We willen dat onze regeringen onze openbare middelen gebruiken voor de juiste dingen. Of dat nu is om te investeren in voldoende beschermende uitrusting voor artsen en verpleegkundigen of om financiële hulp te bieden aan mensen die hun baan hebben verloren, zodat ze het zich kunnen veroorloven hun huis te betalen en voorraden te kopen. Het is niet aan ons om te zeggen wat de beste strategie is om het virus te bestrijden. Maar we kunnen er zeker van zijn dat politici veel meer geneigd zijn te doen wat het beste is voor het publiek als ze weten dat kiezers naar hen kijken.

Daarom bestaat er een mensenrecht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht verplicht onder meer elk land tot vrije en onafhankelijke media. We vertrouwen op journalisten om de juiste vragen te stellen, aan te geven waar fouten zijn gemaakt of om de boodschap te verspreiden waar een bepaald beleid effectief is geweest. In landen waar de publieke omroep onder controle of invloed van de overheid staat, of waar particuliere mediabedrijven eigendom zijn van oligarchen die met politici omgaan, kan het publiek er niet op vertrouwen dat journalisten de regering scherp houden.

We kunnen elkaar helpen door samen te werken via verenigingen

We hopen allemaal dat onze politici naar onze zorgen luisteren, vooral in deze tijd waarin veel mensen zich zorgen maken en in de war zijn. Het is niet genoeg om onze vertegenwoordigers eens in de vier of vijf jaar bij verkiezingen te vertellen wat we denken. We moeten met ze praten tussen verkiezingen terwijl ze aan de macht zijn en beslissingen nemen.

Maar wie let er op een paar geïsoleerde stemmen? Daarom hebben we het recht om via verenigingen te creëren en te werken. Hierdoor kunnen bezorgde burgers samenwerken en zich organiseren, zodat het publiek hun stem kan laten horen en zich kan laten horen. Of dat nu verenigingen zijn van leerkrachten die op onze scholen voor hun leden en kinderen zorgen, of organisaties die ervoor zorgen dat kwetsbare groepen zoals ouderen worden opgevangen.

Verenigingen houden de democratie gezond door een brug te slaan tussen publiek en politici. Onze regeringen zullen eerder de problemen oplossen waar het publiek zich zorgen over maakt, als wij burgers kunnen vertellen wat ons bezighoudt. In landen waar regeringen het moeilijk maken voor verenigingen om te bestaan, kan het publiek niet vertrouwen op activisten om politici te laten luisteren naar hun zorgen.

We kunnen ervoor zorgen dat onze gezondheidswerkers over voldoende middelen beschikken

We zijn allemaal beter af als we gezond zijn. Een goede gezondheid geeft ons vrijheid - we kunnen langer leven en beter in vorm zijn om tijd met ons gezin door te brengen en een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Daarom bestaat er een mensenrecht op gezondheidszorg. Mensenrechtenwetgeving schrijft niet voor hoeveel regeringen aan gezondheidszorg moeten uitgeven. Maar het vereist wel dat regeringen het maximale van hun beschikbare middelen in hun gezondheidsdiensten steken.

Het recht op gezondheidszorg zegt ook dat regeringen niet achteruit kunnen gaan. Dat wil zeggen dat regeringen hun gezondheidssystemen voortdurend moeten verbeteren en de normen niet in de loop van de tijd moeten laten dalen. Maar dat is precies wat er de afgelopen jaren in delen van Europa is gebeurd, zoals in het VK,Frankrijk en Spanje. In deze landen hebben regeringen het bedrag dat ze uitgeven aan hun gezondheidsstelsels verlaagd.

Een pandemie zou een belasting zijn voor elke gezondheidsdienst vanwege de druk van grote aantallen mensen die tegelijkertijd ziek worden. Maar als regeringen ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen al hebben bezuinigd, wordt het natuurlijk moeilijker om ermee om te gaan. Overheden die naar behoren hebben geïnvesteerd in hun gezondheidsstelsels, zoals de mensenrechtenwetgeving vereist, zullen beter voorbereid zijn.

We kunnen ervoor zorgen dat we een inkomen en een huis hebben

Bedrijven ontslaan werknemers of vragen hen onbetaald verlof te nemen. Dat maakt het moeilijk om rond te komen, inclusief een dak boven je hoofd houden. We willen allemaal weten dat we in tijdelijk moeilijke tijden waarin we ziek worden of onze baan verliezen, kunnen rekenen op een woonplek en een basisstandaard. Dat is een van de redenen waarom iedereen belastingen en sociale bijdragen betaalt.

En daarom is er een mensenrecht op sociale zekerheid. Overheden hebben de plicht om socialezekerheidsstelsels te creëren die iedereen een minimale levensstandaard geven tot moeilijke tijden verstrijken. Dat omvat bijvoorbeeld huisvesting, voedsel, gezondheidszorg en andere basics. Een goed socialezekerheidsstelsel zorgt ervoor dat mensen die hun baan verliezen geen honger hoeven te lijden of hun huis niet hoeven te verliezen tijdens de pandemie.

Door onze rechten te gebruiken, kunnen we ervoor zorgen dat onze regeringen het beste doen

Een vrije pers, werken via verenigingen, gezondheidszorg en sociale zekerheid zijn slechts vier instrumenten die de mensenrechten ons geven om de pandemie te doorstaan. Als deze zaken in uw land niet goed werken, sluit u dan aan bij uw medeburgers en vertel uw regering dat zij uw mensenrechten in de praktijk moet brengen.

gezondheidszorg , gezondheid , ziekte