Tech & Rights

#MeAndMyRights: Massa-surveillance, Privacy en Democratie

In deze serie hebben we geleerd over massa-surveillance, privacy en democratie. Maar hoe hangen deze begrippen samen?

by Israel Butler

De laatste paar artikelen waren een beetje theoretisch. Ik heb geprobeerd uit te leggen waarom privacy om twee redenen essentieel is voor de democratie. Ten eerste omdat het ons in staat stelt nieuwe regels te maken, hetgeen ik sociale innovatie noemde. Sociale innovatie is afhankelijk van privacy, omdat we zonder privacy onderworpen zijn aan sociale controle en huiverig zijn om meningen van meerderheden te bekritiseren of ongehoorzaam te zijn. Privacy biedt opinievormers (zoals filosofen, uitvinders of campagnevoerders) de mogelijkheid om nieuwe ideeën te ontwikkelen over hoe we moeten leven. En het staat het grote publiek toe om die ideeën vrij van het oordeel van anderen te evalueren. Dit is hoe onze sociale gebruiken en wetten evolueren in de tijd. De tweede reden dat privacy van vitaal belang is voor democratie, omdat het opinievormers (zoals journalisten of activisten) in staat stelt te onderzoeken of onze leiders de bestaande regels naleven. Zonder privacy stellen opinievormers zich bloot aan vergelding van de mensen die ze onderzoeken.

Lees vorige delen van de #MeAndMyRights serie

Hoe past massasurveillance bij dit alles? Bij bijna alles wat we tegenwoordig doen komt het gebruik van telecommunicatietechnologieën (met name internet) om de hoek kijken. Het is niet alleen dat we het grootste deel van onze communicatie doen via telefoons, berichten, e-mails of sociale netwerksites. We gebruiken onze mobiele telefoons, laptops, desktopcomputers, tablets, smartwatches en e-readers ook om het nieuws te lezen, films te kijken, naar muziek te luisteren, te winkelen, rekeningen en belastingen te betalen, bankzaken te doen, boeken en tijdschriften te lezen, afspraken te maken met artsen of begeleiders en onze interesses te onderzoeken. Daarbij voeden we deze apparaten met veel informatie die vervolgens via internet reist om ergens in een database te worden opgeslagen. Zoals onze locatie, ons dieet, onze trainingsroutine, onze hartslag of de routes die we nemen naar ons werk.

Massa-surveillance houdt in dat deze informatie wordt vastgelegd en toegankelijk is voor de veiligheidsdiensten. We hebben geen controle meer over wie toegang heeft tot informatie over ons. Massa-surveillance heeft de privacy op het internet geschonden. Dit is misschien niet zo belangrijk als we het internet niet gebruiken. Maar tegenwoordig vindt bijna alles in ons leven plaats via internet of wordt het opgenomen op internet. En dat betekent dat massa-surveillance sociale innovatie en democratische verantwoording wurgt.

Als je meer informatie wilt of eens wil kijken naar het bewijs en de onderzoeken die we gebruiken voor deze artikelen, kan je hier een kijkje nemen in ons volledige rapport 'Veiligheid door Mensenrechten' ('Security through Human Rights').

democratie , massa-surveillance