Tech & Rights

#MeAndMyRights: Democratie hangt af van privacy voor nieuwe ideeën en nieuwe wetten

In dit artikel leggen we uit dat we zonder privacy minder nieuwe ideeën en minder nieuwe regels zouden hebben. Privacy stelt opinievormers en sociale vernieuwers in staat om dingen op te schudden en de visie van de meerderheid te veranderen.

by Israel Butler

In het vorige artikel ging het over sociale controle: mensen hebben de neiging de regels te volgen en mee te gaan met de mening van de meerderheid, vooral wanneer we denken dat we in de gaten worden gehouden. En het is waarschijnlijk dat dit een gevolg is van de menselijke evolutie. Sommigen van jullie hadden waarschijnlijk al opgemerkt dat de theorie over sociale controle niet waterdicht is. We kennen allemaal mensen die het niet erg vinden om in de menigte op te vallen. We vinden extremisten en radicalen in de wetenschap, politiek en religie die regelmatig de mening van de meerderheid uitdagen en veranderen. We hebben waarschijnlijk vrienden die echt lijken te genieten van het overtreden van regels of het in twijfel trekken van sociale conventies. Inderdaad, een goed onderwijssysteem zal mensen leren kritisch te denken en vraagtekens te zetten bij tradities en de geaccepteerde wijsheid. Waarom gaan deze mensen niet mee met de meerderheid - waarom werkt sociale controle niet voor hen? Als sociale controle nauwkeurig al het menselijk gedrag zou verklaren, dan zou er nooit iets zijn veranderd, omdat iedereen altijd meegegaan zou zijn met het meerderheidsdenken en we nog steeds heksen zouden verbranden, gebruik zouden maken van kinderarbeid en slaven zouden houden.

Lees vorige delen van de #MeAndMyRights serie

We kunnen antwoorden vinden in onderzoek naar sociale psychologie en een andere academische discipline, communicatiewetenschap, die voortbouwen op onderzoek van de vroege sociale psychologie om te proberen te begrijpen hoe de publieke opinie wordt gevormd. Simpel gezegd bestaat er een groep mensen die ik als 'opinievormers' zal bestempelen - denk aan mensen zoals politici, activisten, religieuze leiders, journalisten, ondernemers of academici. Opinievormers zijn individuen die zo overtuigd zijn van de juistheid van hun mening, dat het fenomeen van sociale controle alleen niet voldoende is om ze stil te houden. En het is mogelijk dat deze opinievormers anderen in de loop van de tijd beïnvloeden en uiteindelijk een meerderheid in de samenleving ervan overtuigen dat hun ideeën traditie of wet moeten worden.

Dus hoe beïnvloedt een minderheid een meerderheid? Ik ga dit proces in twee fasen verdelen. Ten eerste heb je het werk van opinievormers. Opinievormers creëren nieuwe ideeën en concepten. Dit kan een idee zijn over een nieuwe regel of een nieuwe manier om dingen te doen: laten we recyclen en proberen het milieu te beschermen, laten we het illegaal maken voor een man om zijn vrouw te slaan, laten we publiek geld samenbrengen en gratis gezondheidszorg maken, laten we chemische wapens verbieden. Dit is wat ik bedoel met sociale innovatie: nieuwe regels maken over hoe onze samenlevingen moeten worden bestuurd.

Fase twee: zodra deze nieuwe ideeën zijn gecreëerd, hebben we de volgende fase: een openbaar debat. Nadat opinievormers hun ideeën aan het grote publiek hebben geïntroduceerd, zijn we van mening dat we deze moeten accepteren of afwijzen. Soms kan het jaren duren voordat nieuwe ideeën zich verspreiden en de samenleving als geheel overtuigen. Soms worden nieuwe ideeën helemaal niet populair. En soms zijn ideeën die geaccepteerd worden zelfs niet goed voor de samenleving, bijvoorbeeld het concept van raciale superioriteit of gegarandeerde wederzijdse vernietiging.

Lees vorige delen van de #MeAndMyRights serie

Dus wanneer is privacy aan de orde? Bedenk dat opinievormers mensen zijn die zo overtuigd zijn van hun ideeën dat ze niet het zwijgen worden opgelegd door sociale controle. Onderzoekers hebben ontdekt dat nieuwe ideeën het meest waarschijnlijk overtuigend zijn als ze consequent, coherent en overtuigend naar voren worden gebracht. Het kan opinievormers maanden of jaren van denken, testen en verfijnen van hun ideeën vragen met mensen die ze vertrouwen, voordat ze ervan overtuigd zijn dat ze een waterdicht argument hebben. En alleen dan zullen ze het leuk vinden om die ideeën publiekelijk te promoten en te verdedigen. Veel ideeën die we nu als vanzelfsprekend beschouwen als waardevolle sociale of wettelijke regels werden ooit als schandalig beschouwd. Bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij, rassengelijkheid, de criminalisering van huiselijk geweld, de decriminalisering van homoseksualiteit, dierenwelzijn; of recenter, crowdfunding, de deeleconomie, recycling, mensenrechten, sociale media, vrijheid van informatie, globalisering, sociaal ondernemerschap en milieubewustzijn. Je kunt alleen nieuwe ideeën onderzoeken, ontwikkelen en perfectioneren als je privacy hebt.

Je hebt privacy niet alleen nodig om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te creëren. Je hebt ook privacy nodig om ideeën te verspreiden. Zoals we weten, houden de meeste mensen zich aan de mening van de meerderheid en sociale regels. Vanwege sociale controle weigeren mensen te erkennen dat ze serieuze aandacht schenken aan controversiële meningen of informatie. Zonder privacy hebben individuen niet de gelegenheid om onderzoek te doen of te debatteren met mensen die niet zullen oordelen, zodat ze zelf een mening kunnen vormen die los staat van sociale controle. Wanneer mensen zichzelf censureren vanwege een gebrek aan privacy, wordt dit soms een 'verkoelend effect' of een 'spiraal van stilte' genoemd.

In een democratie worden wetten en beleid gemaakt, ongedaan gemaakt en aangepast in overeenstemming met de publieke opinie. Zonder sociale innovatie kunnen we geen democratie hebben. Zonder privacy is er geen sociale innovatie.

Als je meer informatie wilt of nieuwsgierig bent naar de bronnen die we gebruiken voor deze artikelen, lees dan ons volledige rapport 'Veiligheid door Mensenrechten' ('Security through Human Rights').

Privacy , #MeAndMyRights