Tech & Rights

Liberties' netwerk lanceert een campagne om de impact van Covid-19 tracker apps in 9 EU-landen te analyseren

Liberties-leden uit 9 EU-landen hebben informatie opgevraagd bij hun nationale autoriteiten over de apps die worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Vele van deze apps traceren personen, houden symptomen bij en handhaven lockdownmaatregelen.

by LibertiesEU

Deze informatie zal ons helpen om een goed beeld te vormen van wat deze applicaties doen. Op deze manier kunnen we ook de verschillende benaderingen in Europa vergelijken. Liberties en haar leden willen graag vermijden dat autoriteiten of private bedrijven meer persoonsgegevens verwerken dan wat nodig is om ons te beschermen tegen het coronavirus. We willen ook het risico op datalekken en andere privacyschendingen minimaliseren.

Onze grootste zorg is dat, hoewel het doel van het redden van levens en bestaansmiddelen zonder twijfel heilzaam is, het pad van massale bewaking wellicht onnodig en zeker gevaarlijk is om te volgen. Mensenrechtenorganisaties moeten ervoor zorgen dat Europese regeringen hun verantwoordelijkheid nemen bij het inschatten van de gevolgen. We willen dat geen enkele Europese regering de pandemie gebruikt als voorwendsel om het uitgebreide gebruik van invasieve digitale bewakingstechnologieën te normaliseren.

Het doel van Liberties is om het verhoogde toezichtsniveau om te keren. Wij zijn van mening dat toepassingen voor het traceren van contacten, het volgen van symptomen en het in quarantaine plaatsen alleen mogen worden gebruikt als er bewijs is dat ze op vrijwillige basis effectief zijn voor de gestelde doelen. De principes die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG op EU-niveau, moeten worden gevolgd.

Dit initiatief vestigt de aandacht van regeringen en het grote publiek op het feit dat mensenrechten belangrijke waarborgen zijn in noodsituaties, zoals deze pandemie. Ze zorgen voor vertrouwen van het publiek - een voorwaarde voor succesvolle sociale coördinatie - en beschermen uiteindelijk de volksgezondheid.

De landen die deelnemen aan het initiatief zijn onder meer Bulgarije, Kroatië, Italië, Hongarije, Litouwen, Polen, Slovenië, Spanje en Zweden. België, Duitsland en Ierland komen ook aan bod in het project, maar in deze drie landen hebben de leden van Liberties een andere weg ingeslagen en zullen ze geen informatieverzoeken indienen als eerste stap.

Als je geïnteresseerd bent in dit project, laat het ons dan weten! Neem contact met ons op via info@liberties.eu.

#trackthetrackers

#humanrightsundercorona

#trackthetrackers , Digitale privacy , digitale rechten , #humanrightsundercorona , recht op privacy