Tech & Rights

Liberties is 1 jaar oud geworden: wat we dusver hebben bereikt en wat er nog komt

Liberties is nu een peuter (weliswaar een erg jonge) en zou jou, als ware verdediger van een vrij, rechtvaardig en democratisch Europa, graag willen vragen om ons te helpen in onze steun voor mensenrechten in de EU.

by György Folk

In reactie op de aanhoudende verslechtering van de rechten en vrijheden van mensen in Europa, werd de Civil Liberties Union for Europe geboren op 17 januari 2017 in Berlijn, Duitsland. Wij zijn een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie met een scherpe focus op problemen binnen de Europese Unie, en we werken samen met 16 gerespecteerde NGO's voor burgervrijheden en mensenrechten uit de Europese Unie. We voeren dialogen met nationale politici, leden van het Europees Parlement en deskundigen om onze zorgen te uiten tijdens beleidsvormingsprocessen. We doen dit om ervoor te zorgen dat mensenrechtenkwesties worden meegewogen bij het maken van wetten en beleid die invloed hebben op ons dagelijks leven.

De snelle verslechtering van de rechtsstaat in Polen en Hongarije, de verspreiding van populistische haat tegen migranten over het hele continent, toenemende zorgen privacy en zorgen over de vrijheid van meningsuiting in het tijdperk van populisme en 'fake news' zijn slechts enkele van de vele kwesties waar we aan werken. Onze radar voor Europese mensenrechten zit vol met kwesties waar we alert op zijn: pogingen om abortus te beperken, media onder sterke controle van de staat, de afbreuk aan het recht om bijeen te komen en vreedzaam te protesteren, en het misbruik van onze privégegevens in handen van digitale bedrijven en regeringen.

Wat heeft Liberties bereikt in dit eerste jaar?

  • We hebben met succes het Europees Parlement gevraagd om terugtrekking van de Hongaarse ngo-wetgeving op te nemen in een resolutie over Hongarije.
  • Wij, samen met onze leden, hebben de regeringen ervan overtuigd om de situatie van de rechtsstaat in Polen in de Raad van Ministers te bespreken.
  • Via onze vergaderingen van experts en open brieven publiceerden we onze zorgen over de grondrechten met betrekking tot de pogingen van de Hongaarse regering om de Central European University te sluiten, het passeren van de wet "buitenlandse NGO's" en de nieuwe asielregels in Hongarije.
  • We stonden aan de voet van een samenwerking tussen 57 mensenrechten- en digitale rechtenorganisaties om hun stem te laten horen tegen een censurerend gedeelte van de EU-auteursrechtrichtlijn: de LIBE-commissie van het EP stemde tegen het voorstel dat het filteren van geüploade content verplicht zou maken.

Gelukkig zijn de mensenrechten goed verankerd in de oprichtingsdocumenten en -wetten van de Europese Unie. Nu is de tijd gekomen om aan deze verwachtingen te voldoen. Het is tijd om kracht te tonen tegen de pogingen van regeringen die de rechtsstaat negeren en vraagtekens zetten bij de waarden waarop de EU is gebouwd.

Liberties' belangenbehartiging en communicatieteams groeien en wij willen je nu uitdagen om ons te steunen in onze strijd voor betere rechtenbescherming.

Volg ons op Facebook of Twitter.

Als je geïnteresseerd bent in een maandelijk bericht over de meest belangrijke mensenrechtenverhalen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.


Steun onze strijd voor een beter Europa en overweeg een donatie!

liberties , mensenrechten , Europa , EU