Tech & Rights

Corona in België's gevangenissen: gezondheid is een grondrecht

Rechtenorganisaties in België roepen autoriteiten op om ingrijpende maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus - specifiek met betrekking tot het overbelaste gevangenissysteem.

by Camille Van Durme

Gezien de coronaviruscrisis wil de Belgische Ligue des droits de l'Homme (LDH) er graag aan herinneren dat gezondheid een grondrecht is. In het kader van de COVID-19-uitbraak hebben wij allemaal het recht om zoveel mogelijk beschermd te worden en, indien nodig, toegang te krijgen tot de best mogelijke behandeling. Mensen in detentie lopen een bijzonder risico en moeten adequaat worden beschermd, aangezien gezondheid een grondrecht is dat moet worden gerespecteerd.

Een slechte situatie die nog verder verslechtert

De situatie in de gevangenissen is om verschillende redenen bijzonder ernstig tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Onder normale omstandigheden zijn de detentieomstandigheden in Belgische gevangenissen al erg precair. Vanwege de chronische overbevolking in veel faciliteiten zitten veel gedetineerden dicht op elkaar - hetgeen vooral gevaarlijk is de context van deze wereldwijde pandemie. Aangezien verschillende gevangenen vaak een enkele cel delen, kunnen ze niet voorkomen dat ze elkaar besmetten.

Gedetineerden zijn een bijzonder kwetsbare groep als het gaat om gezondheidsproblemen. Infectieziekten, verslavingsproblemen en psychische aandoeningen komen veel vaker voor in de gevangenis. De verspreiding van de epidemie in gevangenissen kan bijzonder dramatisch zijn en het leven van opgesloten mensen in gevaar brengen.

LDH vraagt om grote maatregelen

Om deze redenen dringt LDH er bij de autoriteiten op aan om belangrijke maatregelen te treffen om gedetineerden te beschermen. De maatregelen omvatten:

  • Het vrijlaten van gedetineerden in voorlopige hechtenis die geen risico vormen voor het publiek.
  • Vrijlating van alle oudere en zieke gedetineerden of degenen die als kwetsbaar worden beschouwd. Voorwaardelijke vrijlating gebruiken in zoveel mogelijk gevallen.
  • Versterking van de gezondheidsmonitoring van gedetineerden die wel in de gevangenis blijven, met efficiënte en veilige middelen om voor hun gezondheid te zorgen. Dit omvat onder meer het verbeteren van de toegang tot telefoongesprekken, het toestaan van gratis telefonische toegang, en het toestaan van mensen, inclusief advocaten, om gedetineerden te bellen zonder de gevangenis te hoeven betreden.

Deze maatregelen zijn niet alleen gunstig voor de gevangenen zelf, maar ook voor alle mensen die met ze in contact staan, inclusief het gevangenispersoneel en, op grotere schaal, de rest van de bevolking.

Ondergetekend:

Belgische Ligue des droits de l'Homme

Belgische afdeling van de International Prisons Observatory

ziekte , gezondheid , Belgie , gezondheidszorg , gevangenis