Tech & Rights

Migranten mishandeld om aan EU-vereisten te voldoen, beweert nieuw Amnesty-rapport

Een nieuw rapport van Amnesty International legt in detail uit hoe de Italiaanse autoriteiten migranten mishandelde en dwongen vingerafdrukken af te geven om zo te voldoen aan het vereiste van de EU om 100 % van de nieuwe migranten te identificeren.

by Federica Brioschi
Immigranten arriveren bij een hotspotregistratie- en identificatiecentrum in Italië. (Afbeelding: Vito Manzari)
Het rapport, "Hotsport Italië: Hoe het paradepaartje van de EU leidt tot schendingen van de rechten van vluchtelingen en migranten," wordt ontkent door Italiaanse autoriteiten.

Volgens het Dublin III verdrag moeten asielzoekers een asielprocedure starten in het land van aankomst. Dit betekent dat landen aan de grenzen van Europa (voornamelijk Italië en Griekenland) de zwaarste lasten dragen om deze procedures uit te voeren en vervolgens moeten zorgen voor de asielzoekers, die niet weg mogen uit het land waar ze zich hebben aangemeld.

Tussen 2013 en 2015 schoot Italië tekort in het identificeren van migranten die zich aan wilden melden voor asiel in een ander land, zoals Duitsland. De EU probeerde voor dit probleem een oplossing te vinden.

'100% geïdentificeerd'

In mei 2015 begon de Europese Commissie met de "hotspot" aanpak om ervoor te zorgen dat "100 procent wordt geïdentificeerd" in het land van aankomst. Hierbij werd verklaard dat de hotspot registratiecentra ervoor zorgden dat autoriteiten makkelijker mensen konden identificeren en konden verdelen tussen zij die zich voor de asielprocedure konden aanmelden en zij die terug moesten naar hun land van herkomst.

Migranten worden in zogenoemde hotspots gehouden totdat autoriteiten ze hebben geïdentificeerd en geregistreerd.

Hotspots werden opgezet in Italië en de EU beloofde om veel van de vluchtelingen te herplaatsen. Echter, later konden EU-landen het niet eens worden over het quotasysteem en begonnen hun grenzen te sluiten. Maar de hotspots bleven.

"De hotspotaanpak was geen Italiaans idee," staat in Amnesty's rapport.

Volgens EU-richtlijnen begonnen Italiaanse autoriteiten steeds vaker dwang te gebruiken om de vingerafdrukken van migranten te verkrijgen. Ook al was er "geen twijfel dat het merendeel van de politie hun werk vlekkeloos blijft doen," staat in het rapport van Amnesty, "sommigen maakten gebruik van excessief geweld, onmenselijke of vernederende behandelingen en zelfs marteling."

"Om ervoor te zorgen dat '100% geïdentificeerd' werd, werd de hotspot aanpak door de Italiaanse autoriteiten tot de grenzen, en eroverheen, gedreven van wat toegestaan is onder internationaal mensenrecht."

Reacties

Het rapport heeft sterk geresoneerd bij het maatschappelijk middenveld, maar de Italiaanse politie en autoriteiten hebben het glashard ontkend, waarbij ze zeiden dat het rapport "is gemaakt in London en niet in Italië."

Als tegenreactie hebben verschillende burgerrechtenorganisaties, waaronder Antigone en de Italiaanse Coalitie voor Vrijheid en Burgerrechten (CILD), zich gevoegd bij de Vereniging Rechten en Grenzen (ADIF) om hun steun uit te spreken voor Amnesty's rapport in een verklaring.

Wij hopen dat de Italiaanse autoriteiten de aanklachten over mishandeling op Italiaans grondgebied zullen onderzoeken.

rapport , Amnesty International , Antigone , Cild , geweld , mishandeling , foltering , hotspot Italië , Italie , EU , vluchtelingencrisis