Tech & Rights

Vote4Values: de Socialisten en Democraten

Als je denkt dat alle anti-democratische commotie alleen maar over Fidesz en andere rechtse partijen gaat, heb je het mis.

by LibertiesEU

De Socialisten en Democraten (S&D) hebben ook rotte appels in hun fractie en ze zijn verwikkeld in een aantal schimmige zaken.

Kijk naar onze #Vote4Values elections tracker voor de volledige lijst van pro-waarden coalities die gevormd zouden kunnen worden in het volgende Europese Parlement.

#Vote4Values , Europees Parlement , democratie , verkiezingen , Vote4Values