Democracy & Justice

Verouderde Duitse wetten zouden activisme kunnen wurgen

De belastingdienst in Berlijn trekt de charitatieve status van een Duitse campagneorganisatie in. Hierdoor wordt het voor burgers moeilijker om politici hun mening te laten horen.

by Jascha Galaski
Photo: Ansgar Scheffold on Unsplash

We willen allemaal dat onze leiders de macht die we hun hebben toevertrouwd gebruiken voor het welzijn van de samenleving. Bezorgde burgers komen samen om dit mogelijk te maken door groepen op te richten die zich inzetten voor rechten en de democratie.

In Duitsland komen organisaties die werken aan kwesties die in het belang van het publiek zijn in aanmerking voor een charitatieve status. Met de status kunnen giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Om een dergelijke status te krijgen, moet een organisatie specifieke activiteiten uitvoeren. Er zijn 25 van dergelijke activiteiten vermeld in de Duitse wetgeving (Engelse versie).

De lijst met activiteiten omvat zaken als de bevordering van gelijke rechten voor vrouwen en mannen, religie en het redden van levens. Het omvat ook specifieke doelen, zoals de bevordering van de plantenteelt, modelvliegtuigbouw en hondensporten.

Maar de lijst bevat geen activiteiten die verband houden met de bevordering van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Evenmin omvat het klimaatbescherming als een activiteit die het algemeen belang dient.

Status van campagne-organisatie Campact wordt ingetrokken

De Duitse organisatie Compact voert campagne voor klimaatbescherming en fundamentele rechten.

Op maandag trok de belastingdienst van Berlijn de charitatieve status van deze organisatie in, waarbij als argument werd aangevoerd dat bepaalde activiteiten van de organisatie geen charitatief doel dienen en "te politiek" zijn.

Dit is frustrerend voor een organisatie die het algemeen belang probeert te dienen. Het is ook frustrerend voor de schoolkinderen die iedere vrijdag door de straten marcheren met Compact om te vechten voor een betere toekomst.

En Compact is geen geïsoleerd geval. Eerder dit jaar werd de status van de Franse organisatie Attac ingetrokken.

Mensenrechten en milieubescherming overstijgen partijbelangen

Organisaties zoals Campact en Attac zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat we allemaal een waardig leven kunnen leiden en dat we onze leefomgeving niet om zeep helpen. Dit gaat over het algemeen belang en gaat verder dan politiek.

Europese regeringen hebben zich ertoe verbonden om mensenrechten en het milieu te beschermen onder het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het EU-Handvest van de grondrechten.

Milieubescherming en de bescherming van grondrechten maken ook deel uit van de Duitse grondwet. Verschillende partijen hebben misschien hun eigen manier om het te interpreteren, maar als doelen overstijgen zij partijbelangen.

Maatschappelijke organisaties beschermen ons

In een tijd van steeds beperktere ruimte voor maatschappelijke organisaties moeten deze gevallen serieus worden genomen. Het verliezen van de charitatieve status brengt de financiering en het bestaan van Campact in gevaar. De regering moet deze status herstellen en haar verouderde wet hervormen.

Maatschappelijke organisaties beschermen ons. Ze handhaven de rechtsstaat door overheden verantwoordelijk te houden voor de wet. Ze informeren ons over politieke debatten die van invloed kunnen zijn op onze rechten en levenskwaliteit. Pogingen om hun financiering te beperkingen zijn aanvallen op onze democratie.

maatschappelijke organisaties , vrijheid van NGO's , Europees Verdrag voor de Recht van de Mens , Bundestag , Duitsland