Tech & Rights

Kunnen Covid-19 tracker apps mensenrechten respecteren?

Covid-19 tracker apps beloven om de volksgezondheid te beschermen, maar maken ze deze belofte ook waar? En hoeveel gaat het ten kosten van onze privacy en andere rechten?

by LibertiesEU

Kijk en deel deze video om je steun te tonen aan onze leden in onze transparantiecampagne.

#TrackTheTrackers

avg , Transparantie , recht op privacy , Digitale privacy , #trackthetrackers