Tech & Rights

Partner activist van Liberties krijgt compensatie in zaak Kroatisch burgerlijk toezicht

Kroatië moet schadevergoeding betalen aan een activist van het Centre for Peace Studies omdat de overheid toezicht op haar hield, wat haar recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer heeft geschonden.

by Lovorka Šošić
De burgerlijke rechter van de rechtbank in Zagreb deed op 30 september uitspraak en vond dat illegaal toezicht kan leiden tot een schending van persoonlijke rechten en dat dat grond kan zijn voor burgers om schadevergoeding te krijgen.
Activist Sandra Benčić kreeg een schadevergoeding van 20.000 Kuna (2.700 Euro).

De Kroatische veiligheidsdienst (SOA) controleerde Sandra Benčić van het Centre for Peace Studies (CMS) illegaal van 17 november 2006 tot 2 januari 2007, nadat ze zich had genomineerd voor een positie in de overheidsraad voor burgerlijke ontwikkeling.

Illegaal gecontroleerd

De uitspraak in september bevestigde het besluit van het Constitutioneel Hof, dat in mei 2014 al vond dat de veiligheidscontroles illegaal en zonder gerechtelijke controle waren uitgevoerd, maar er kon niet worden geïdentificeerd wie ze had uitgevoerd en welke informatie was verzameld. Het hoofd van de SOA in deze periode was Tomislav Karamarko.

CMS wijst erop dat het in deze zaak, net als in andere zaken, niet mogelijk is om zonder een Raad voor Burgertoezicht op Veiligheidsdiensten erachter te komen of SOA illegaal toezicht houdt op burgers of om juridische actie tegen hen te ondernemen.

Daarom onderstreept CMS het belang van het instellen van effectief burgerlijk toezicht op de veiligheidsdiensten met als doel om aanvullende onafhankelijke mechanismen voor de bescherming van burgers op te richten.

Burgerlijk toezicht

De mening van de Raad voor Burgerlijk Toezicht was in het geval van Sandra Benčić cruciaal om een schending van mensenrechten vast te stellen. Het is teleurstellend dat het burgerlijke toezicht nog steeds geen rechtspersoonlijkheid heeft gekregen van het Kroatische parlement en dat instellingen functioneren zonder effectief burgerlijk toezicht, zeker nu - onder de noemer van terrorismebestrijding - autoriteiten makkelijk de grenzen van veiligheid overschrijden.

Burgers zouden systematische en onafhankelijke controle moeten hebben over de veiligheidsdiensten om illegaal toezicht op burgers te voorkomen.


CPS , CMS , Kroatië , schending van rechten , compensatie , schadevergoeding , activist , soa , controle , toezicht , veiligheidsdiensten , Surveillance