Tech & Rights

Onderhandelingen EU auteursrecht lopen op z'n einde: rechtengroepen sturen nieuwe open brief

EU-beleidsmakers zouden ervoor moeten zorgen dat de nieuwe wetgeving omtrent auteursrecht voldoet aan mensenrechten. Hier behoort ook toe dat het specifieke waarborgen moet hebben voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

by LibertiesEU

Mensenrechten en digitale rechtenorganisaties hebben een open brief gestuurd aan Europese beleidsmakers waarin ze hen vragen om gedurende het onderhandelingsproces over de voorgestelde richtlijn inzake auteursrecht in een digitale eengemaakte markt mensenrechtenwaarborgen in acht te nemen. Het onderhandelingsproces tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad komt binnenkort ten einde wanneer vertegenwoordigers een compromis hebben bereikt.

Nodige waarborgen

Mensenrechten en digitale rechtenorganisaties hebben artikel 13 al bekritiseerd sinds het eerste voorstel van de richtlijn werd gepubliceerd. Onze grootste zorg is dat het onze vrijheid van meningsuiting en databescherming zou beperken doordat het verplichtingen om filters te implementeren (i.e. censuur) zou introduceren voor internetplatforms.

Ook al hebben de afgelopen maanden wat positieve ontwikkelingen gebracht, de recentelijk voorgestelde versies van artikel 13 zijn nog steeds niet in overeenstemming met onze mensenrechten. Bepaalde waarborgen zijn nodig om buitensporige en onnodige beperkingen op burgers hun grondrechten te vermijden.

We vragen EU-beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de nieuwe richtlijn inzake auteursrecht voldoet aan het Handvest van de Grondrechten, het basis EU-document dat de mensenrechten van Europese burgers waarborgt. We hebben hieronder een aantal broodnodige mensenrechtenwaarborgen opgesteld.

1) Transparantie

Online platforms als Google, Facebook en Youtube controleren veel van de informatie die beschikbaar is op het internet en ze hebben de macht om content te prioriteren of te verwijderen naar hun eigen discretie. Deze plaftorms dienen "het internet" zoals wij het nu kennen. Onder de voorgestelde richtlijn zouden internetplatforms besluiten moeten maken over de vrijheid van meningsuiting zonder transparantie of verantwoording.

In gevallen waarin content wordt geblokkeerd of gefilterd, is het essentieel dat ze voldoende hun besluiten rechtvaardigen; besluiten zouden onderworpen moeten worden aan goede verhaalmechanismen om ervoor te zorgen dat de vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuiting worden beschermd. Naast het voorzien in alternatieve geschillenbeslechting, zou de EU gratis juridische mechanismen kunnen opzetten door heel de EU om geschillen tussen gebruikers, auteursrechthouders en internetplatforms te kunnen schikken.

2) Vermijd geautomatiseerd filteren en blokkeren van content

We roepen EU-beleidsmakers op om verplichte toezichtsverplichtingen te vermijden. Geautomatiseerde filtersoftware is notoir onnauwkeurig en zal waarschijnlijk legaal materiaal filteren dat geen inbreuk maakt op auteursrechten en dat essentieel is voor maatschappelijk en politiek debat en commentaar, zoals parodieën of citaten. Ten slotte zal een algemene verplichting om alles wat een gebruiker uploadt op het internet te controleren waarschijnlijk een bekoelend effect hebben op de vrijheid van meningsuiting, aangezien gebruikers eerder geneigd zijn tot zelfcensuur van content die (inaccurate) filtersoftware kan activeren.

3) Sancties

Artikel 13 gaat het aansprakelijkheidsregime veranderen. Het resultaat hiervan is dat platforms worden gesanctioneerd als ze auteursrechtelijk beschermde content door hun systeem laten zonder een licentieovereenkomst. De voorgestelde oplossing zou een stimulans voor platforms creëren om overdreven voorzichtig te zijn en alles te verwijderen dat zelfs ook maar de kleinste juridische risico's voor het bedrijf zou kunnen opleveren.

Aan de andere kant is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er juridische gevolgen zijn die platforms ontmoedigen om content te verwijderen die niet in strijd is met het auteursrecht. Wat we vragen is dat platforms aansprakelijk moeten zijn voor het verwijderen van legale, door gebruikers gegenereerde content. Dit zou de houding van internetreuzen moeten veranderen en ook de content effectiever beschermen.

De originele brief vind je hier.

De brief is ondertekend door de volgende organisaties:

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Association for Progressive Communications

ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre

APADOR-CH Romania

Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC)

BlueLink Foundation

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Democracy and Technology (CDT)

Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

COMMUNIA

Electronic Frontier Foundation

Frënn vun der Ënn

Miklos Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media

Hungarian Civil Liberties Union

Index on Censorship

Kennisland

Platform for the Defence of Freedom of Information

Rights International Spain (RIS)

South East European Network for Professionalization of Media (SEENPM)

Spanish Internet Users Asociation

The Human Rights League – België

XNet

vrijheid van meningsuiting , censuur , EU , copyright