Bed-bad-broodregeling in Nederland uitgesteld

Een akkoord over de bed-bad-broodregeling is uitgesteld. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat hij eerst de uitspraken van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep wil afwachten. De coalitie is het oneens over de bed-bad-broodregeling. De VVD wil in principe geen opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, maar de PvdA vindt dat dat juist wel moet gebeuren. Volgens de staatssecretaris is er sinds april veel gesproken met de VNG over onder andere het aantal locaties, de doelgroep en de wijze waarop de terugkeer kan worden gefaciliteerd en bevorderd.